Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hjulsta

Bygget av nya Trafikplats Hjulsta är i full gång. Vi bygger en 650 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta. Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter där E4 och E18 möts.

Bygget just nu

Söder om Hästa gård (entreprenörens arbetsområde) pågår sprängningsarbeten för den stora schakten där betongtunneln ska gå.

Vi fortsätter vårt arbete med att bygga den gång- och cykelväg som kommer gå bredvid Akallalänken. Det är ännu inte klart när gång- och cykelvägen kan öppna.

Vi har stängt av en kortare del av den gång- och cykelväg som går på bro över Akallalänken mellan Barkarby och Järvafältet då arbetena med att bygga E4 Förbifart Stockholm kommer att börja i området. Bron ska rivas och gång- och cykelvägen kommer slutligen att passera Förbifarten under en ny vägbro. Den nya gång- och cykelvägen beräknas kunna öppna igen när byggarbetet med E4 Förbifart Stockholm i detta område är klart.

I de södra delarna, i höjd med Vålberga, pågår spräng- och schaktarbeten för den blivande betongtunneln som vi ska bygga.

Nu har våra broarbeten kommit så långt att vi är framme vid Hjulsta trafikplats och E18. Det går att se framdelen av broformen. Vid nästa etapp, som börjar vid månadsskiftet november/december, kommer trafiken att påverkas med avstängda körfält i samband med att broformen flyttas. Dessa flyttar gör vi med 3-4 veckors mellanrum och de beräknas pågå fram till försommaren 2019.

Avstängningen av det ena körfältet i Hjulsta cirkulationsplats har blivit förlängd till början på 2019, men vi strävar efter att försöka öppna upp till två körfält innan jul.

Parallellt med Bergslagsvägen vid Lunda industriområde planerar vi för att börja återställa marken där vi förstärkt berget över de blivande tunnlarna.

 Trafikplats Hjulsta.