Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Besiktningar på gång i Skärholmsområdet

Våren 2016 börjar Trafikverkets entreprenör Skanska arbetet med att bygga en ny trafikplats samt på- och avfarterna till tunnlarna i Förbifart Stockholm strax söder om IKEA i Kungens Kurva.

 Innan arbetena påbörjas kommer Trafikverket att besiktiga fastigheter i bostadsområdena Lindholmen, Tallholmen och Stävholmen som kan komma att påverkas av bygget.

Det är fastigheter som ligger inom 150 meter från byggarbetena, som kommer att besiktigas. Avståndet är väl tilltaget för att säkerställa att alla fastigheter som kan komma att påverkas också besiktigas. Information om besiktningar, som skickas ut via posten, kommer dock att gå ut till en större krets fastighetsägare än de som ska besiktigas eftersom man kan märka av våra arbeten utan att fastigheten man bor i riskerar att påverkas.

Trafikverket har anlitat företaget Nitro Consult & Ansvarsbesiktning AB i samarbete (NCA) för att genomföra besiktningarna. Besiktningarna av de aktuella fastigheterna kommer att genomföras under januari till och med mars 2016.

NCA kommer ett par veckor i förväg att via brev kontakta de fastighetsägare som berörs. Besiktningarna sker på dagtid och besiktningspersonalen bär alltid legitimation.

När byggarbetet är klart kommer vi också att göra efterbesiktningar av varje fastighet som vi har besökt tidigare, för att se om fastigheten har påverkats av vårt arbete.