Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto av trafikplats Kungens Kurva
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar sprängningarna längs E4/E20 i Kungens kurva

Trafikverkets entreprenör Skanska har startat bygget av Förbifart Stockholm i Kungens kurva. För att ge utrymme för den nya vägen har träd och andra växter fällts. Nu startar nästa skede i bygget, sprängningar och andra bullrande arbetsmoment i området.

Vi kommer att spränga på båda sidor om E4/E20. Sprängningarna kommer att starta strax söder om Heron City där den nya trafikplatsen Lindvreten Norra kommer att ligga.

När vi spränger inom 50 meter från E4/E20 kommer vi att spränga på förutbestämda tider, vardagar klockan 10:00 och 14:00. Då stoppas trafiken i båda riktningar under några minuter. Sprängningar vid andra tider på vardagar kommer också att förekomma. Samtliga sprängningar kommer att annonseras via vårt sprängvarningssystem, som alla som blir berörda kan koppla upp sig till.

Läs mer om hur du gör för att koppla upp dig till sprängvarningssystemet

Den bullrande fasen av byggnadsarbetet som nu startar i området kommer att pågå under ett par års tid i varierande omfattning.

Den nya trafikplatsen Lindvreten Norra kommer att vara klar våren 2019 och ansluta till de kommunala vägarna Skärholmsvägen och Månskärsvägen på respektive sidor om E4/E20. När den nya trafikplatsen öppnas kommer den nuvarande trafikplats Lindvreten, som ligger strax söder om Lindvreten norra, att byggas om för att anpassas till Förbifart Stockholm.

Bildtext: Närmast i bild den ombyggda trafikplatsen Lindvreten södra, därefter den nya trafikplatsen Lindvreten norra samt den nya gång- och cykelbron som invigs i höst. (Bilden är ett montage)