Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart börjar tunnelbygget i Skärholmen och Sätra

Sedan i våras har bygget av Förbifart Stockholm varit igång på arbetsområdena snett mittemot busstorget i Skärholmen och vid Sätra varv. Arbetet har pågått ovan jord. Snart är det dock dags att spränga fram arbetstunnlarna som ska byggas på platserna.

Arbetstunnlarna byggs för att det ska bli lättare att bygga själva huvudtunnlarna där trafiken i Förbifart Stockholm ska gå. Med hjälp av arbetstunnlar kan byggarbetet ske från flera håll samtidigt, något som gör att bygget av huvudtunnlarna kan gå snabbare. Arbetstunnlarna beräknas vara klara i slutet av 2016. Därefter startar arbetet med huvudtunnlarna.

Grafik över tunnelsystem i Skärholmen
Tunnelsystemen i området kring Skärholmen.

Arbetstunneln i Skärholmen kommer så småningom att bli på- och avfarter för bussar i kollektivtrafiken. Genom den satsningen skapas förutsättningar för att göra Skärholmen till en knutpunkt för kollektivtrafiken med både tunnelbana, bussar och eventuell spårväg i området.

Grafik över bussförbindelser i Skärholmen
Från Skärholmen kan bussar i kollektivtrafik köra direkt ner i Förbifart Stockholm via de på- och avfarter som byggs i området.

I och med att byggarbetet i Skärholmen och Sätra nu går in i en ny fas kommer också de bullrande arbetena att få en ny karaktär. När vi borrar och spränger under jord uppstår vibrationer och stomljud som fortplantar sig genom berg och byggnader. Hur stora vibrationerna blir och hur höga ljudnivåerna blir beror i huvudsak på bergets egenskaper, byggnadens grundläggning och byggets avstånd till byggnaden.

Alla som bor eller har verksamhet inom 300 meter från sprängningarna har fått information om Trafikverkets sprängvarningssystem. Genom en automatisk telefontjänst kan man då bli förvarnad cirka 30 minuter innan sprängningen sker, antingen genom ett sms, ett mejl eller genom en uppringning på telefonen.

På arbetsområdet i Skärholmen krossas allt berg från Skärholmen och just nu också berget från arbetet i Sätra. Det krossade berget säljs sedan vidare. Berget från tunnelarbetet i Sätra kommer att fraktas bort sjövägen, när den tillfälliga hamnen som byggs på varvsområdet är i drift våren 2017.