Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maskiner på byggarbetsplats
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt skede i tunnelbygget i Sätra

Nu har tunnelsprängningarna vid Sätra varv kommit igång. Det innebär att vi har börjat spränga oss in i berget för att bygga en arbetstunnel som ska vara klar i slutet av 2016.

När vi kommit en bit längre in i berget kommer luftstöten och ljudet från sprängningarna att ändra karaktär och då kännas mer som en vibration, ett så kallat stomljud.

Arbetet med att bygga den tillfälliga hamnen i Sätra pågår också. Hamnen, som blir en flytande konstruktion, byggs på annan ort och kommer att bogseras med båt till Sätra efter sommaren. Där ska hamnen sedan förankras och användas för att transportera bort bergmassorna från tunnelbygget sjövägen istället för att som idag, via det ordinarie vägnätet. Trafikverket räknar med att kunna ta den tillfälliga hamnen i Sätra drift från sommaren 2017.

Trafikverket har fått provisoriska villkor för bullrande verksamhet i hamnen. I en dom från mark- och miljööverdomstolen i december 2015 har Trafikverket fått en prövotid på 4-6 månader för att prova olika metoder för se hur mycket de bullrar. När prövoperioden, som startar när hamnen är i drift, är över ska resultaten redovisas i en rapport till mark- och miljödomstolen som sedan kommer att ge Trafikverket de slutgiltiga bullervillkoren för hamnverksamheten.

Bildtext: Bygget av arbetstunneln i Sätra, från december 2015. Foto: Mikael Ullén