Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Vinsta

Vinsta

Under Vinsta bygger vi en del av Förbifart Stockholms tunnel som går från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta och Kälvesta och fram till Lunda. Vi bygger ungefär sex år i Vinsta. Vi ska även bygga två nya cirkulationsplatser och gång- och cykelväg.

Bygget just nu

I Vinsta har Trafikverket fyra områden som arbetet utgår från vid arbetet med tunnlarna: Tunnlar byggs vid Johannelund och Förrådsgränd. Vi spränger lodräta hål vid Vinsta grundskola och Gula kvarteret (Plaisirvägen) för våra till­ och frånlufts­stationer. Vi bygger fyra till­ och frånluftstationer. Med hjälp av 16 stora fläktar kommer de att förse E4 Förbifart Stockholms tunnel med luft.

I de två på- och avfartstunnlarna vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen borrar och spränger vi oss fram cirka 5–20 meter i veckan.

Arbetena under jord fortsätter som vanligt där sprängningar utförs vardagar klockan 07.00-22.00. Transport av bergmassor sker nattetid.

Nedan ser du kartor över hur arbetet i tunnlarna går framåt (framdriften). De uppdateras ungefär varannan vecka, beroende av när vi kan få in underlag från sprängningarna. Den sista visar en preliminär tidplan som spänner över flera år. Klicka på kartorna för att förstora dem.

 

Cirkulationsplatser Vinsta

Arbetet består i huvudsak av ombyggnad av Bergslags­vägen mellan Bergsslagsplan och Skattegårdsvägen med anslutningar mot lokalgator, ramp mot E4 Förbifart Stockholm vid Skattegårdsvägen, två nya cirkulations­ platser, ledningsom-läggningar samt nya gång­ och cykelvägar. Byggstart 2019, med en projekttid på ungefär tre och ett halvt till fyra år.

Vi har börjat med att gräva fram berget vid Skattegårdsvägen där nedfarterna till tunnlarna ska vara. I månadsskiftet mars/april börjar vi spränga berget för nedfarterna. I slutet på februari börjar vi med att förstärka marken vid Bergslagsvägen, vilket innebär att gång- och cykeltrafik kommer att ledas om från östra till västra sidan en kortare period. I slutet på mars leder arbetet med markförstärkning till att leder vi om gång- och cykeltrafiken under några månader.

Norra delen av Bergslagsvägen och Viltorpsbacken kommer bli berörd av våra arbeten i vår då vi flyttar fjärrvärme från västra till östra sidan. Vi flyttar fjärrvärmen för att få plats att flytta en vattenledning som ligger i vägen för rampen som ska byggas vid Skattegårdsvägen. Vi behöver ta bort delar av bullervallen som ligger på östra sidan av Bergslagsvägen och ta bort en del träd.