Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Vinsta

Vinsta

Under Vinsta bygger vi en del av Förbifart Stockholms tunnel som går från Mälaren under Grimsta, Hässelby, Vinsta och Kälvesta och fram till Lunda. Vi bygger ungefär sex år i Vinsta. Vi ska även bygga två nya cirkulationsplatser och gång- och cykelväg.

Bygget just nu

I Vinsta har Trafikverket fyra områden som arbetet utgår från vid arbetet med tunnlarna: Tunnlar byggs vid Johannelund och Förrådsgränd. Vi gräver lodräta hål vid Vinsta grundskola och Gula kvarteret.

I de två på- och avfartstunnlarna vid Johannelund och vid Skattegårdsvägen borrar och spränger vi oss fram cirka 5–20 meter i veckan. Vi bygger en ny gång- och cykelväg vid tunnelbanan i Johannelund som kommer ge en närmare väg mellan tunnelbanan och Coop

Arbetena under jord fortsätter som vanligt där sprängningar utförs vardagar klockan 07.00-22.00. Transport av bergmassor sker nattetid. Nedan ser du kartor över hur arbetet i tunnlarna går framåt (framdriften), två över framdriften per tvåveckorsperiod, den andra visar en preliminär tidplan som spänner över flera år. Klicka på kartorna för att förstora dem.

 

Cirkulationsplatser Vinsta

Arbetet består i huvudsak av ombyggnad av Bergslagsvägen mellan Bergsslagsplan och Skattegårdsvägen med anslutning mot lokalgator, ramp mot E4 vid Skattegårdsvägen, två nya cirkulationsplatser, ledningsomläggningar samt nya gång- och cykelvägnät.

I dagsläget pågår planering och markundersökningar. Upphandlad entreprenör är Skanska. Vi har påbörjat arbetet med detaljplanering och projektering av anläggningarna som ska byggas. Beräknad byggstart vintern 2018/2019, med en projekttid på ungefär tre och ett halvt till fyra år.