Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta med anteckningar för planerade byggen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sprängningsarbete på Förrådsgränd

Trafikverkets entreprenör Implenia planerar att börja spränga för ramp- och arbetstunneln inne i arbetsområdet på Förrådsgränd.

Fyra fasta sprängtider vid blå markering

Sprängningarna är planerade att börja vecka 36, andra veckan i september. När vi spränger blå markering på kartan (se bild) kommer vi att spränga på fyra fasta tider. Det gör vi för att ta hänsyn till känsliga verksamheter i industriområdet. Sprängningarna ovanjord sker med vakt och med signal. Du kan också anmäla dig till Förbifart Stockholms sprängvarningsinformation. Ovanjord-sprängningarna sker på följande tider:

  • klockan 09.30 och klockan 12.00
  • klockan 15.00 och klockan 19.00

Första tunnelsprängningen på Förrådsgränd

4–5 veckor efter första sprängningen ovanjord planeras första tunnelsprängningen på Förrådsgränd. Generella sprängtider underjord är klockan 07.00–22.00. Men sprängningarna underjord, vid området Förrådsgränd/Skattegårdsvägen kommer att ske:

  • klockan 08.30 och klockan 13.00
  • klockan 16.00 och klockan 21.15

Under hela sommaren har det utförs stabiliserings- och förstärkningsarbeten i marken som spontning och jetinjektering. Det har varit en del i det förberedande arbetet för arbetstunneln som anslyuter till ramp- och huvudtunnelsystemet. Arbetstunneln används för att frakta bort bergmassor. Vid månadsskiftet augusti–september asfalterades arbetsområdet, cirka 7000 kvadratmeter.

Sprängvarningsinformation

Om du blir du störd och/eller vill ha sprängvarningstjänst, ring:
010-123 04 00
Om du vill e-posta istället:
kundarenden.forbifartstockholm@trafikverket.se