Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över Lovön

Ekerö

Här kan du ta del av information om de två delprojekt inom E4 Förbifart Stockholm som byggs i Ekerö Kommun; tunneldelarna som byggs under Lovön och breddningen av Ekerövägen.

Ekerövägen ska breddas med ytterligare ett körfält för att det ska bli smidigare för bussarna att ta sig fram i rusningstrafik. I projektet ingår även att bygga en ny öppningsbar bro vid Tappström, bredda Drottninghomsbron och Nockebybron samt att bygga ett till tunnelrör i Lindö tunnel. Ekerövägen ansluter till Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser som ska byggas vid Tillflykten och Edeby på Lovön. När Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet och avlastar därigenom Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet Drottningholm.

Ombyggnaden av Ekerövägen mellan Tappström och Nockeby har startat. Först ut är den etapp som går mellan Finnbo, strax efter Kanton till och med Lindö tunnel, där vår entreprenör Züblin Scandinavia påbörjat markarbetan i höjd med Edeby. Så snart upphandlingen är avslutad i etappen kan ombyggnaden också starta på nästa etapp: sträckan mellan Tappström till Lindö tunnel. Sist ut är den etapp mellan Kanton och Nockeby, genom världsarvet Drottningholm. 

I delprojektet Tunnel Lovö bygger vår entreprenör Lovön Samverkan AB (LSAB) bergtunnlarna under Lovön och två tillfälliga hamnar som används för att skeppa de bergmassor som skapas vid tunnelsprängningarna.

Sedan årsskiftet 2017/18 ansvarar Förbifart Stockholms projektorganisation för hela ombyggnaden av Ekerövägen, på så vis kan vi samordna och effektivisera arbetet i större omfattning. Det blir enklare för dig att komma i kontakt med oss och vi skapar också förutsättningar för att samordna och minska omfattningen av de trafikpåverkande arbetena längs hela Ekerövägen.