Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbete i tunnel

Tunnel Lovö

Förbifart Stockholm kommer gå i tunnel under Mälaren och Lovön i Ekerö kommun. Den ansluter till väg 261, Ekerövägen med cirkulationsplatser vid Edeby och vid Tillflykten.

Bygget just nu

Vi arbetar vid två arbetsområden, på norra och södra Lovön. Just nu spränger vi ut arbetstunnlar som bland annat ska användas för transport av arbetsmaskiner och bortforsling av bergmassor. Bygget av arbetstunnlar pågår både vid södra och norra arbetsområdet.

I samband med arbetet spränger vi salvor som kan uppfattas som störande på flera sätt. Det innebär att sprängsalvorna kan höras men också ibland kännas, på gund av den luftstötvåg som uppkommer vid sprängningen. Vartefter vi kommer längre ner i berget kommer just dessa ljud och vibrationer att avta, men sprängsalvorna orsakar också andra typer av buller och vibrationer.

Läs mer här

Samtidigt som vi spränger arbetstunnlar slutför vi bygget av transportband för att kunna forsla lösgjort bergmaterial till vattnet. Vid vattnet pågår byggnation av tillfälliga hamnar varifrån bergmassorna ska skeppas vidare.

Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst

Vi spränger vardagar klockan 07:00 - 22:00, och för dig som vill bli förvarnad om när sprängningarna ska ske, rekommenderar vi att du anmäler dig till vår sprängvarningstjänst, se "Information om störningar" nedan. Här kan du också rapportera störningar eller skador.

Vad händer under byggtiden

Vi förbereder tunnelbygget genom att bygga arbetsvägar, frakta ut maskiner och material, ta bort jordmassor, frilägga berg, borra och förstärka berget.Vi inleder sedan tunnelarbetet med att frilägga berget (en så kallad förskärning) och börjar därefter med utsprängningen (tunneldrivningen) av arbetstunnlarna. Tunnlarna drivs i lutning ner till nivån för Förbifartens huvudtunnel, som på sina håll kommer vara 60 meter under marknivå.

Parallellt sker annat arbete som montering av bergkrossar, montering av tillfälliga hamnar och byggnation av transportband.Bortsprängt och krossat berg från tunnlarna transporteras sedan på täckta transportband till de tillfälliga hamnarna och vidare på färjor. På så sätt minimeras tunga transporter på Ekerövägen och Lambaruddsvägen. När arbetet är klart tas transportband och tillfälliga hamnar bort och naturen återställs. Längre fram startar bygget av de båda trafikplatserna som ansluter till Ekerövägen vid Edeby och Tillflykten.