Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetsområdet på norra Lovö ställs i ordning

Under hösten startar arbetet med att ställa i ordning arbetsområdet på norra Lovön åt entreprenören som ska bygga hamnen och bergtunnlarna 2016.

 
Klicka på bilden för större format.

Det streckade området i bilden är Förbifart Stockholms arbetsområde på norra Lovö.

Skogsavverkning
Under hösten förbereder vi den kommande byggarbetsplatsen med att fälla en del skog inom området för att göra plats åt entreprenören att etablera byggarbetsplats med bodar och material. Skogen är produktionsskog som ägs av Statens Fastighetsverk (SFV), och det är också de som kommer att utföra arbetet med trädfällningen. En del tunga timmertransporter kommer att märkas av i området.

SFV passar samtidigt på att utföra gallring av fler skogsområden på Lovö, de gallringarna är inte kopplade till arbetet med Förbifart Stockholm.

Sjöledning i sundet
Vi kommer också att dra en sjöledning från norra Lovö, under sundet till Blackeberg. Ledningen kommer under byggtiden att leda bort smutsigt vatten från byggområdet till reningsverket i Bromma.


Sjöledningen monteras ihop på land och förses med vikter. Sedan dras den ut i vattnet genom sundet och placeras i rätt läge innan den sänks ned på sjöbotten. Foto:Trafikverket  

I början på 2016 startar arbetena med att bygga en tillfällig hamn och en arbetstunnel. Mellan arbetstunneln och den tillfälliga hamnen transporteras bortsprängt berg från tunnelarbetena på bandtransportörer och vidare bort med båt.

Har du frågor om arbetena?
Kontakta Trafikverkets kundtjänst på telefon: 0771 – 921 921

Om du blir störd av bygget kan du ringa Förbifart Stockholms telefon för kundärenden: 010-123 04 00