Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Svevia packar ihop

Just nu avslutar Svevia de förberedande arbetena åt Förbifart Stockholm på norra och södra Lovön.

Alla förberedelser är snart klara och under vintern kommer inga arbeten att ske. I början av 2016 startar de stora arbetena med arbetstunnlar, huvudtunnlar och hamnar med nya entreprenörer.

I slutet av november 2015 beräknar vi att Svevia är klara och de har då återställt åkermark och fraktat bort byggbodar och plank. Innan de lämnar Lovön kommer de också att inhägna delar av arbetsområdena.

Det som blir kvar är de nya bygginfarterna, den korta breddningen av Ekerövägen och den nya dragningen av gång- och cykelbanan strax söder om Drottningholms golfklubb. Bygginfarterna på norra och södra Lovön kommer att användas under hela byggtiden för transport av personal och material. De bortsprängda bergmassorna från tunnelarbetena återanvänds delvis och resten fraktas bort sjövägen från hamnarna i Malmvik och på norra Lovön till tillfälliga mottagningshamnar.