Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Snöiga brevlådor
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Informationsblad i din brevlåda

Inom kort får hushåll och verksamheter i Ekerö kommun och delar av Bromma ett informationsblad i brevlådan. Vi berättar om Förbifart Stockholms arbeten som startar under våren 2017 och om det nya kollektivkörfältet på Ekerövägen.

Om Förbifart Stockholms bergtunnlar

I informationsbladet kan du läsa att bygget av Förbifart Stockholm har startat. På Lovö kommer Trafikverkets entreprenör, LSAB, att börja bygga bergtunnlarna och de tillfälliga hamnarna under våren. Arbetet beräknas ta cirka sex år. Hela Förbifart Stockholm öppnas för trafik år 2026.

I januari 2017 startar markarbeten inom arbetsområdena på Lovön, strax söder om golfklubben, vid Edeby och på norra delen av ön. LSAB kommer att sätta upp stängsel och utföra gräv- och schaktarbeten för att förbereda inför sprängningen av de temporära arbetstunnlarna, som startar i april/maj 2017.

Arbetsfordon och materialtransporter kommer att märkas av i trafiken kring arbetsområdena, men själva tunnelarbetena kommer inte att påverka trafiken på Ekerövägen.

När kan ombyggnaden av Ekerövägen starta?

Vi börjar att bygga om Ekerövägen i slutet av nästa år, 2017. Bygget kommer att märkas av successivt och påbörjas vid Förbifart Stockholms trafikplatser vid Edeby och Tillflykten. Först under våren 2018 kan vi komma att påverka befintlig trafik.

Delar av Ekerövägen utreds i en vägplan, och när planen och övriga tillstånd har vunnit laga kraft börjar vi bygga på fler platser.

Så här planerar Trafikverket att bygga om Ekerövägen

Vi bygger om Ekerövägen för att skapa fler möjligheter att ta sig till och från fastlandet. Det gör vi genom att bygga två nya anslutningar från Ekerö till fastlandet, och ytterligare ett körfält på Ekerövägen som ska användas av kollektivtrafiken i rusningstrafik.

Nya anslutningar och en breddning av Ekerövägen ökar möjligheterna till en effektivare trafik och ökad framkomlighet. I vårt arbete för framtidens Ekerö tar vi största möjliga hänsyn till naturområden och kulturarv när vi planerar och bygger.

Så här minskar vi påverkan på världsarvet Drottningholm

Under hela planläggningsprocessen har vi arbetat med frågan i flera forum. Vi har en nära dialog med andra myndigheter, och noggranna bedömningar av kulturarvet görs och rapporteras till UNESCO. I världsarvet kommer vi att omdisponera den yta som redan används för väg och för gång- och cykelväg. Körfälten blir smalare. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, allt för att minska ombyggnadens påverkan på världsarvet och den kulturmiljö som finns.

Övriga åtgärder för att förbättra trafiksituationen

För att öka framkomligheten på vägen medfinansierar Trafikverket färjan mellan Jungfrusund och Slagsta samt pendlingsbåten mellan Tappström och Klara Mälarstrand. Vi planerar lämpliga åtgärder i samarbete med kommunen, Storstockholms lokaltrafik och andra aktörer.