Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollage som visar exempel på hur markundersökningar går till. Till vänster syns en borrbandvagn och till höger mäts grundvattennivån i ett grundvattenrör.

Exempel på hur markundersökningar går till. Till vänster en borrbandvagn och till höger mäts grundvattennivån i ett grundvattenrör.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar på Lovön

Trafikverket utför markundersökningar på flera platser på Lovön med start i mitten av februari, under vecka 7.

Vid undersökningarna kommer personal att vistas på undersökningsplatserna och en borrbandvagn används för att sondera och borra i marken. Arbetet kommer att ske dagtid under vardagar.

Syftet med de här undersökningarna är att komplettera tidigare provborrningar som gjorts för att ge kunskap om bergets kvalitet och egenskaper längs med Förbifart Stockholms sträckning. Utförandet sker varsamt med hänsyn till närheten av bebyggelse och befintligt växt- och djurliv.

Samtidigt passar vi på och installerar grundvattenrör på några platser för att kunna kontrollera och analysera vattnets egenskaper i marken i området under byggtiden.