Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förskärningen av trafikplats Edeby

Foto: Lovön Samverkan

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förskärningen är i full gång

Roland Ekenberg delprojektledare på Trafikverket och Mahmoud Khoulani projektingenjör hos vår entreprenör Lovön Samverkan berättar vad det är man ser vid Edeby ifrån Ekerövägen.

Förskärningen där den nya tunnelmynningen trafikplatsen kommer att träda fram är i full gång. Vi har tidigare berättat att arbetena med den nya trafikplatsen startade i januari i år. Det som går att uppmärkasamma från vägen är den såkallade förskärningen som syns ovanifrån i toppbilden, samt en tillfälig väg för arbetsfordon.

-Den temporära vägen som byggs tillfälligt vid Edeby är för att våra arbetsfordon ska kunna på ett smidigt sätt ta sig ner till förskärningen så att vi ska kunna transportera ut berg efter sprängning, säger Roland Ekenberg.

Han tillägger också att den temporära vägen endast gäller för byggtrafik, och den kommer därmed inte att påverka trafiken på Ekerövägen.

Hur många arbetar med förskärningen och vägen?

-Vi är ca 17 byggarbetare som jobbar aktivt med abetena men kan bli fler efter sommarn, säger Mahmoud Khoulani hos entreprenören.

 Borrvagn borrar berget runt Förskärningen för injektering. Foto: Lovön Samverkan

Vad händer efter sommaren?

Den temporära vägen beräknas vara klar i början av juli och arbetet med bygga ramptunnlar kommer komma i drift, då lär det bli mer arbetskraft på plats”, säger Mahmoud. Vägen kommer att bli 310 meter och 6 meter bred.

Säkerhet och kvalité är av högsta Kvalité

Stor miljöhänsyn färgar allt arbete med E4 Förbifart Stockholm, arbetsmiljö, säkerhet och kvalité är högsta prioritet. Många arbetsmoment kräver nytänkande med skräddarsydda lösningar för att bibehålla alla kvalitets och produktionskrav.

-Mycket arbete har lagts ner inför detta vägarbete och det har tagit tid då mycket hänsyn och tekniska utmaningar har prövat projektets all delar. Många arbetsmoment inom detta projekt är nytänkande och vi har skräddarsydda lösningar som har konstruerats för att bibehålla alla kvalitets och produktionskrav, avslutar Mahmoud.

Bandgrävare gallrar jordmassor från stenar för transport till den närliggande golfbanan. Foto: Lovön Samverkan