Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådshandling för vattenverksamhet

Trafikverket ska söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet vid byggandet av en ny bro över Tappströmskanalen. Nu kan du ta del av samrådshandlingen här på webbplatsen.

Tappströmsbron har idag två körfält samt en gång- och cykelväg och är öppningsbar med en segelfri höjd på sex meter. Med hänsyn till den befintliga brons skick och vägbankarnas stabilitet går det inte att bredda den befintliga bron. För att uppnå en ökad standard behöver bron därmed ersättas med en ny bro med fyra körfält samt en gång- och cykelbana. För att kunna bygga en ny bro med ledverk och ta bort den befintliga behöver vi tillstånd för vattenverksamhet. 

Vi bjuder in till samråd för de arbeten som innebär vattenverksamhet. Ett första steg i tillståndsprocessen är att ta fram ett samrådsunderlag. Detta underlag är en del av den samrådsprocess som måste hållas innan en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap Miljöbalken upprättas.

Samrådsperiod: 4-25 februari 2014.

Synpunkter: skickas till Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Stockholm, Box 810, 781 28 Borlänge eller stockholm@trafikverket.se Ange diarienummer TRV 2014/47881.

Vad händer sedan?

Samrådssynpunkterna till samrådsunderlaget sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse, och vi tar med oss dem i den fortsatta planeringen av verksamheten. Handlingarna skickas till länsstyrelsen som bedömer om arbetet har betydande miljöpåverkan eller inte. Efter länsstyrelsens beslut tar vi fram en ansökningshandling och en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa handlingar skickas sedan till Mark- och miljödomstolen för prövning.