Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tappströmsbron från sidan
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ansökan till Mark- och miljödomstolen inskickad

Vi har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet gällande Tappströmsbron. Ansökan skickades in 31 mars 2016 till Mark- och miljödomstolen.

Att anlägga en ny bro vid Tappström och att riva den nuvarande bron förutsätter att grävarbeten, pålning, spontning och gjutning utförs i, och i direkt närhet till, öppet vatten. Arbetet kräver tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken. Därför har vi nu skickat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen för åtgärder vid uppförande av en ny bro över Tappströmskanalen samt rivning av den nuvarande bron.