Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta Drottningholm - Kärsön
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbete och undersökningar för ombyggnad

Från och med i början av mars till och med 31 maj genomför vi förberedande arbeten och undersökningar inför ombyggnaden av Ekerövägen.

Arbetet sker mellan Edeby och Nockeby och markeras på bifogad karta och sker i form av sättningsmätningar och geotekniska undersökningar.

Sättnigsmätningar

När vi gör sättningsmätningar mäter vi om det sker förändringar i höjd. I första skedet inventerar vi vilka fastigheter som berörs. Inventeringen är enbart okulär och inga borrningar/ingrepp kommer att göras i detta skede. Fastighetsägare som kan beröras av detta har fått brev med information om arbetena. Du kan även se var vi gör mätningarna på bifogad karta, det är punkterna som markeras som avvägningspunkter.

Geotekniska undersökningar

Geotekniska undersökningar sker genom sondering och skruvprovtagning. För att göra detta kommer vi att nyttja den befintliga gång- och cykelvägen för att flytta borrbandvagnen. Vissa provtagningar kan medföra buller och höga ljudnivåer men i kortare intervaller. Var dessa borrpunkter ska göras, markeras på bifogad karta. Dessa arbeten är planerade att ske mellan 7 mars till 1 april.

Eventuellt kan vi behöva lite mer tid för att genomföra alla undersökningarna, bland annat kan väder påverka genomförandet.

Här kan du öppna en detaljerad karta som visar borrpunkter och avvägningspunkter.