Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Geotekniska undersökningar under vecka 37

Vi planerar för att bygga om Ekerövägen och behöver därför göra geotekniska undersökningar vid Tappström. Arbetet genomförs mellan den 12 och 16 september. Det kommer att utföras på dagtid samt natten mot fredag.

Undersökningarna innebär att vi borrar för tar reda på hur djupt berget ligger och hur långa pålar som vi kommer att behöva slå ner under byggskedet. Borrningsarbetet kommer tyvärr att vara störande för dig som bor i närheten.

Nattarbete mellan torsdag och fredag

Arbetet kommer att ske mellan den 12 och 16 september under dagtid samt även nattetid mellan torsdag och fredag. Under dagtid kommer vi att arbeta på grusade gångvägar längs Ekerövägen och längs vattnet vid Tappströmsbron.

Natten mot fredag kommer vi att arbeta vid gång- och cykelvägen längs Ekerövägen, precis söder om bron, mitt för radhusen.

Arbetet kommer att genomföras av företaget VAP. De kommer att arbeta så varsamt som möjligt med hänsyn till näraliggande bebyggelse och befintliga vegetation.

Vill du veta mer?

Om du har frågor om arbetet är du välkommen att kontakta någon av följande personer.