Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nockebybron trafikerad av bilar och cyklister
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådshandling för vattenverksamhet

Trafikverket har lämnat in en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen avseende breddningarna av Nockebybron och Drottningholmsbron. Du kan ta del av samrådsunderlaget här på webbplatsen.

Broarna har i dag två körfält, en gång- och cykelväg samt gångbana. För att inrymma fyra smala körfält och gång- och cykelbana ska båda broarna breddas med 0,5 m per sida. Delar av arbetena kommer att bedrivas från pråm eller flotte i vattnet, vilket utgör vattenverksamhet. 

Nu har vi lämnat in anmälan för vattenverksamhet för båda broarna och att vi väntar på Länsstyrelsens godkännande.

Samrådsperioden var under perioden 30 maj till 20 juni 2016.

Synpunkter

Samrådsperioden för vattenverksamheten kring Drottningholmsbron och Nockebybron är nu avslutad. Vi tackar för alla inkomna synpunkter.

Vad händer sedan?

Samrådssynpunkterna på samrådsunderlaget sammanställs och besvaras i en samrådsredogörelse, och vi tar med oss dem i den fortsatta planeringen av verksamheten. Anmälan inklusive samrådsredogörelse skickas till Länsstyrelsen som prövar den anmälda vattenverksamheten ur naturmiljösynpunkt och bland annat har möjlighet att föreskriva om försiktighetsmått för att begränsa negativ miljöpåverkan.