Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mätning pågår vid Drottningholm
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående mätningar vid Drottningholm

Vi genomför undersökningar och mätningar vid Drottningholm för att få mätvärden innan vi har byggt om Ekerövägen.

I dagsläget pågår bland annat rörelsemätningar för att kontrollera eventuella sättningar i byggnader och i marken. Detta görs som ett led i att säkerställa att kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte påverkas. Kontrollerna och mätningarna påbörjas redan nu för att vi ska få kunskap om vad som är normalvärden innan vägen byggs om, ett så kallat nollvärde. Mätningarna görs genom att fotografera och med hjälp av en så kallad avvägare som mäter höjdskillnaden mellan två eller flera punkter i landskapet.

Vi undersöker också grundvattennivåer, ljudnivåer och vibrationer från biltrafiken samt trafikmängd.

Vill du veta mer? Kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921.