Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nockebybron
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Två tillstånd om vattenverksamhet klara

Nu har vi fått beslut från länsstyrelsen gällande vattenverksamhet i samband med breddningarna av Nockebybron och Drottningholmsbron.

För några månader sedan lämnade vi in anmälan för vattenverksamhet för båda broarna till länsstyrelsen. De har nu gett oss tillstånd att utföra arbetena.

Länsstyrelsen har prövat den anmälda vattenverksamheten ur naturmiljösynpunkt. I beslutet beskriver de hur vattenverksamheten får utföras.

Broarna har i dag två körfält, en gång- och cykelväg samt gångbana. För att inrymma fyra smala körfält och gång- och cykelbana ska båda broarna breddas med 0,5 m per sida. Delar av arbetena kommer att bedrivas från pråm eller flotte i vattnet, vilket utgör vattenverksamhet.

Ta gärna del av samrådsunderlagen

Samrådsperioden för de här vattenverksamheterna var under perioden: 30 maj till 20 juni 2016. Vi tar med oss samrådssynpunkterna i den fortsatta planeringen av verksamheten.

Här kan du ta del av samrådsunderlagen för vattenverksamhet vid Nockebybron och Drottningholmsbron.