Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av väg
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för väg 261, Ekerövägen

Regeringen beslutade den 23 november 2017 att avslå de överklaganden som har inkommit på Trafikverkets vägplan för väg 261, Ekerövägen. Det innebär att vägplanen nu har vunnit laga kraft.

Nu har vägplanen för väg 261, Ekerövägen vunnit laga kraft. Det innebär att vi kommer att bygga om Ekerövägen från Tappström till Nockeby. Vi breddar vägen med ytterligare ett körfält som ska användas av kollektivtrafik under rusningstid. En mer effektiv kollektivtrafik blir resultatet. 

- Vi vet att många boende och verksamma i området efterfrågar ombyggnaden och det här är ett stort och avgörande steg framåt, säger projektenhetschef Pia Andersson. Nu kan vi påbörja nästa fas, där vi ska upphandla de entreprenörer som ska bygga om Ekerövägen när alla tillstånd är klara.

Vi planerar att börja bygga om Ekerövägen under senare delen av 2018, och arbetena kommer först att märkas av vid trafikplatserna vid Edeby och Tillflykten som hanteras i vägplanen för Förbifart Stockholm. Byggtiden för Ekerövägen beräknas till omkring tre år.  

Det är viktigt för oss att framkomligheten är god på Ekerövägen även under byggtiden. Därför kommer vi att bygga om delar av Ekerövägen i ett tillfälligt läge med hänsyn till den känsliga miljön. Inom de områden där det inte går att bygga i ett tillfälligt läge kommer vi endast att arbeta under vissa delar av dygnet för att påverka framkomligheten så lite som möjligt.

Ta del av vägplanen här