Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över bostadsområde från Nockebybron

Nockeby

Nockebybron breddas en meter. Gång- och cykelvägen går på brons södra sida.

Buller

Vi föreslår att bygga/montera skärmar på Nockebybron och det norra landfästet. För en del fastigheter räcker inte dessa åtgärder, utan för de fastigheter där bullret överskrider de riktvärden som finns kommer vi att erbjuda fastighetsägaren åtgärder för inom- och utomhusmiljöer.

När vi breddar Nockebybron kommer våra arbeten att låta en del för dig som bor i närheten. När vi breddar broarna kommer vi att använda flera metoder. Vi kommer att ta bort betong på bron genom att bila samt vattenbila, vilket är en metod för att riva eller göra hål i hårda byggmaterial med eller utan vatten. Betongen kommer även att sågas. Andra arbeten som vibrationsstavar, betongpumpar, borrning för att göra hål till räckesstolpar och reningsanläggningen under bron kommer att låta. Hur mycket du störs beror på var du bor. Arbetet beräknas ta cirka två år och bullra mer eller mindre under perioder.

Hastighet

Från Drottningholmsbron och till Nockeby blir hastigheten 60 km/tim.