Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markarbete

Åtgärder mot störningar och skador

I arbetet med Förbifart Stockholm jobbar vi hårt för att hålla störningarna på en acceptabel nivå. Om skada trots allt skulle uppstå på grund av bygget åtgärdar vi skadan eller ersätter den som drabbats.

Provtagningar och kontroller

För att kontrollera vilken påverkan vägbygget har i den nära omgivningen behöver Trafikverket göra återkommande mätningar och kontroller. Kontrollerna omfattar bland annat mätningar av grundvattennivån i jord och i berg, sättningar i mark och byggnader, vibrationer, buller och påverkan på vattenkvalitet i brunnar. En del av dessa kontroller sker inom enskilda fastigheter, andra i närområdet.