Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över hustak

Besiktning av fastighet och bostäder

Alla byggnader som ligger cirka 150 meter från de planerade tunnlarna i E4 Förbifart Stockholm ingår i vårt besiktningsområde. Byggnaderna besiktigas före och efter våra sprängningsarbeten.

Före byggstart kommer byggnader och anläggningar inom 150 meter från tunnlarna och trafikplatserna att besiktigas. Även byggnader och anläggningar som riskerar att påverkas av en grundvattensänkning kommer att besiktigas. Ett par veckor i förväg kontaktar Trafikverkets konsult boende och verksamma som berörs. Besikt­ningarna sker på dagtid och besiktningspersoner­na bär alltid legitimation.

Förbesiktningen gör att vi har en bra bild av fastighetens status och ett underlag för jämförelser om det sker några förändringar eller skador under arbetet med Förbifart Stockholm. Byggandet anpassas efter de lokala förutsättningarna. Det kan t.ex. innebära att man istället för några större sprängningar gör flera mindre. Efter avslutad byggtid i området görs en efterbesiktning för att kontrollera att inga skador uppkommit på grund av arbetena.