Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gamla Årstabron renovering etapp 3

Den 3 augusti 2015 öppnade gamla Årstabron för trafik efter 14 veckors renovering. Efter renoveringen har ökade bullernivåer uppmätts när tåg passerar på bron. Nu monterar vi paneler som ska minska bullret.

Projektet är avslutat och kommer tas bort från Trafikverkets webbplats den 13 februari 2019.

Vid en bullermätning i september 2016 upptäckte vi att det bullrar mer efter renoveringen än innan. Orsaken till det ökade bullret är den nya brokonstruktionen.

Under våren 2017 gjorde vi en bullerutredning och under hösten utvärderade vi vilken åtgärd som är lämpligast. Förbättringsarbetet startade under vintern 2017 och vi beräknar att vara klara under våren 2018.

– Det finns olika metoder för att minska bullerpåverkan. Efter utvärdering har vi valt att montera så kallade CLD-paneler, säger projektledare Fredrik Fogel.

Östra och västra Årstabroarna är viktiga för all spårbunden trafik mellan Stockholm och södra Sverige. Under 2000-talet har omfattande renoveringar genomförts på gamla Årstabron. Under våren och sommaren 2015 utfördes den sista etappen som förlänger brons tekniska livslängd med 60 år.