Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spånga

Här kan du läsa om våra arbeten i Spånga och hur de påverkar dig.

Järnvägsplan

Järnvägsplanen för Spånga-Barkarby vann laga kraft i januari 2017. Järnvägsplanen fastställdes i juni 2016 men beslutet att fastställa järnvägsplanen överklagades till regeringen. Överklagan avslogs i januari 2017 och järnvägsplanen vann då laga kraft.

Järnvägsplanen finns på projektets dokumentsida.
Dokument Projekt Mälarbanan

Avstängningar

När vi arbetar på och nära järnvägen behöver vi stänga av tågtrafiken för att garantera säkerheten hos både yrkesarbetare, tågtrafik och resenärer. Läs mer om planerade avstängningar 2018 under Trafikavstängningar

Sommarens arbeten

Under sommarens avstängning rev vi spåren vid Spånga station, schaktade bort den gamla banvallen och byggde en helt ny. Vi har lagt om ledningar och sprängt för att bredda för spårutbyggnad. På stationen har vi rivit den gamla plattformen och byggt en ny med nya informationssystem och väderskydd.

Tidplan

På sträckan mellan Spånga och Barkarby finns två områden som ligger inom Stockholms stads detaljplan som vi inte haft tillgång till under avstängningen sommaren 2017 eftersom detaljplanen inte vunnit laga kraft. I somras rev vi därför de gamla spåren och byggde två nya i samma läge.

När vi stänger av järnvägen 2018 planerar vi att flytta de två nya spåren till dess nya rätta läge och bygga ytterligare två nya spår. Vi bygger också ett nytt plattformstak till stationen.

Vi planerar att vara klara med utbyggnaden av fyra spår mellan Spånga och Barkarby 2020.

Arbeten framöver

Vi fortsätter att lägga rör i järnvägsområdet för bland annat kablar och dränering. Vi gör ledningsomläggningar så att alla ledningar finns på rätt plats när vi breddar för nya spår. Vi bygger klart stödmuren för den nya gång- och cykelvägen vid Solhöjden och vi gör grundläggningsarbeten inför montering av bullerdämpande skärmar och stängsel på sträckan.

Gång- och cykelvägar

Vi bygger om gång- och cykelvägen längs Solhöjden vid Spånga station. Arbetet har dragit ut på tiden. Bland annat har sprängningsarbetena tagit längre tid än beräknat och vi har behövt justera vägens sträckning en aning och det har också har påverkat tidplanen. Den nya gång- och cykelvägen blir bredare och mer tillgänglig. Vi planerar att öppna den till sommaren 2018.

Gång- och cykelvägen längs järnvägen mot Spånga från Barkarby till Bergslagsvägen är avstängd på grund av byggandet av E4 Förbifart Stockholm som i området spränger för tunnelmynningar och brofästen.
Läs mer om arbetena på projektets webbsida  E4 Förbifart Stockholm 

Få aktuell information om våra arbeten i Spånga-Barkarby via sms

Allt du behöver göra är att registrera ditt mobilnummer nedan. Du som vill avregistrera din prenumeration gör det på samma ställe.

Tjänsten är kostnadsfri inom Sverige.

Registrera dig (extern sida):

Samråd gång- och cykeltunnel Spånga

I utbyggnaden av järnvägen mellan Bromsten och Spånga ingår att bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Byggnationen av gång- och cykeltunneln kommer att leda till en tillfällig sänkning av grundvattennivån inom ett begränsat område och utgör därför en tillståndspliktig vattenverksamhet.

För att myndigheter och organisationer ska bidra med sina kunskaper om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till bjöd vi in till samråd till och med 4 november 2016. Nu arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av de synpunkter som kom in under samrådet.

Samrådshandlingarna finns på projektets dokumentsida. Samråd gång- och cykeltunnel Spånga.

Vad är en järnvägsplan?

Järnvägsplanen beskriver var den nya järnvägen ska ligga. Planen visar vilken mark som behövs permanent och vilken mark som behövs tillfälligt under byggskedet. Till planen finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön.