Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sundbyberg station.

Solna och Sundbyberg

Här kan du läsa om våra planer för Solna och Sundbyberg och hur de påverkar dig.

Vi planerar för utbyggnaden av Mälarbanan från två till fyra spår på sträckan genom Solna och Sundbyberg (Huvudsta-Duvbo) och en ny regional- och pendeltågstation i Sundbyberg. Vi har inventerat fastigheter, undersökt marken och tagit prover i området. Vi är nu i ett samrådsskede.

I februari till mars 2017 bjöd vi in till möten och information för hela sträckan Huvudsta-Duvbo. Under hösten kompletterade vi samrådet med planer för ett nytt spår som anslutning till Tomteboda bangård.

Här kan du läsa mer om samrådet

Trafikverket och Solna stad är överens om att Mälarbanan byggs ut från två till fyra spår genom Solna.

I Sundbyberg läggs järnvägen i en tunnel med anslutande ramper. Ovanpå tunneln frigörs plats för en ny stadskärna i Sundbyberg och Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där. I bygget ingår en ny pendel- och regionaltågstation.

Här kan du läsa mer om det planerade arbetet i Solna och Sundbyberg

Trafikverket fortsätter utreda hur Mälarbanan ska byggas om på sträckan genom Solna och Sundbyberg. Vi samarbetar med Solna stad och Sundbybergs stad om utformningen.

Här kan du läsa mer om viktiga utredningspunkter och vilken status de har just nu.