Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Barkarby station

Barkarby

Vi har byggt en ny station i Barkarby och fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll. Nu bygger vi också en del av Veddestabron och planerar att bygga en ny entré till Barkarby station.

Det här bygger vi i Barkarby

Under våren 2019 planerar vi att bygga om en gång- och cykelväg mellan Jakobsberg och Barkarby. I mars 2019 började vi bygga en del av Veddestabron, på uppdrag av Järfälla kommun. Vi planerar också att bygga en ny entré till Barkarby station som ansluter till Veddestabron.

Gång- och cykelväg

Vi planerar bygga om gång- och cykelvägen från SAAB-området i Jakobserg mot Barkarby och även bygga till en ny sträckning utmed järnvägen till Äggelundavägen. Bygget planeras bli en gång- och cykelväg mellan Jakobsberg och Barkarby, mellan SAAB-området och Äggelundavägen. Vi planerar att börja bygga under våren 2019 och bedömer att byggtiden är cirka tre månader. Sträckan blir troligen avstängd under hela perioden. Du som cyklar och går kan använda den gång- och cykelväg som löper parallellt, på andra sidan järnvägen.

Läs mer om aktuella arbeten och avstängningar av gång- och cykelväg som projekt Förbifart Stockholm gör i området, på denna webbsida (öppnas i nytt fönster).

Veddestabron

Veddestabron är den bro som ska bli en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron och som kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Bron kommer att ligga i pendeltågsstationens norra ände och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om Kindwalls.

Järfälla kommun planerar att utveckla den nya stadsdelen Barkarbystaden, där Veddestabron ska användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen. Vi började bygga i mars 2019 och bron beräknas vara färdig under hösten 2021. Från Veddestabron blir det sedan direkt anslutning till den nya kollektivtrafik-knutpunkten med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg samt regionaltåg. Byggandet av Veddestabron är en av flera broar över Mälarbanan som ingår i medfinansieringsavtal med Järfälla kommun.

Visionsbild: Järfälla kommun

Visionsbild: Järfälla kommun

Läs mer om Veddestabron på Järfälla kommuns hemsida (extern webbplats).

Norra entrén

Vi planerar att bygga en ny entré till Barkarby station som ansluter till Veddestabron. Tidigast 2024 beräknar vi att den nya, norra stationsentrén är klar. Fram till dess ligger entrén till pendeltåget via Barkarbybron. Norra entrén blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och busstorg.

Det här har vi byggt i Barkarby

Vi har byggt fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll. Nya Barkarby station invigdes 2016.

Stationsentré på Barkarbybron

Ingången till nya pendeltågsstationen är uppe på Barkarbybron. Du når också ingången via trapphus och hiss på båda sidor om Helikoptervägen.

Vi har också byggt nya cykelparkeringar i anslutning till den nya stationen.

Ny station och cykelparkeringar