Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på stationen i Barkaby.

Den nya stationen i Barkaby.

Barkarby

Under hösten 2018 planerar vi att färdigställa området runt centrum. Vi kommer också att projektera och bygga en del av Veddestabron med planerad byggstart vintern 2019.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Barkarby.

 

Vi färdigställer i centrum

Under hösten 2018 planerar vi att färdigställa det sista i området runt centrum i Barkarby. Vi gör återställningsarbeten efter att vi rev den gamla gångtunneln, hissen och trapphuset vid Coop. De arbeten som vi utför kommer att ske dagtid och kan uppfattas som störande.  Ring vårt Kontaktcenter på telefonnummer 0771-921 921 om du upplever att du blir störd av våra arbeten. När arbetet är klart så kommer vi att plantera nya träd och buskar.

Veddestabron

Trafikverket har fått i uppdrag av Järfälla kommun att projektera och bygga en del av Veddestabron över järnvägen och E18. Planerad byggstart är vintern 2019.

Veddestabron är en ny bro som kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Den ansluter till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om Kindwalls. Bron ska bli en led för den biltrafik som idag går över Barkarbybron, men även för gång- och cykeltrafik. Bron ligger i pendeltågstationens norra ände.

Järfälla kommun planerar att utveckla den nya stadsdelen Barkarbystaden. Den nya bron ska användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen.

Fler stängsel och skärmar

Längs hela järnvägen har vi byggt skyddande stängsel, staket eller skärmar för att förhindra att människor går över spåren samt för att dämpa buller och vinddrag från passerande tåg.

Parkeringar

Vår ambition är det ska finnas lika många parkeringsplatser i området när vi är klara, som det finns idag. Dagens infartsparkering för bilar på östra sidan om spåren används under byggtiden som arbetsområde och etablering. När vi är klara kommer infartsparkeringen att ha lika många platser som idag. Det kommer att finnas en förbindelse mellan parkeringen och den nya bron för lättare tillgänglighet till stationen. På västra sidan ökar antalet parkeringsplatser när området får en ny utformning. Vi har även anlagt nya cykelparkeringar i anslutning till den nya stationen.

Vägar anpassas till nya stationen

Helikoptervägen flyttas närmare Barkarby centrum och vägen rätas ut för att ge plats åt de nya spåren. Vid den nya dragningen av Helikoptervägen försöker vi att inte inskränka på Röda stugans trädgårdstomt och vägen anpassas till kringliggande höjder.