Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Barkarby station

Barkarby

Under vintern 2019 är det planerad byggstart för Veddestabron som vi kommer att projektera och bygga en del av, på uppdrag av Järfälla kommun.

Aktuellt

Nattarbeten 2 februari till 3 mars mellan Spånga-Barkarby

Från den 2 februari klockan 22:00 till 3 februari klockan 09:00 och varje helg till och med söndag 3 mars utförs kontaktledningsarbeten mellan Spånga och Barkarby. Det är förberedande arbeten inför avstängningen i påsk och arbetena innebär att vi monterar kontaktledningsbryggor på sträckan mellan Bergslagsvägen och Spånga station.

Våra arbeten kan upplevas som störande. Ring 0771-921 921 om du inte kan sova ostört. Vi erbjuder i vissa fall tillfälligt boende. Avstängningen i påsk och övriga avstängningar under 2019 hittar du på vår sida Planerade avstängningar.

Om Veddestabron

Veddestabron är den bro som ska bli en led för den biltrafik som i dag går över Barkarbybron och som kommer att sträcka sig från Barkarbyfältet, över E18 och järnvägen. Bron kommer att ligga i pendeltågsstationens norra ände och ansluta till Veddestavägen vid Äggelundakullen, strax norr om Kindwalls.

Järfälla kommun planerar att utveckla den nya stadsdelen Barkarbystaden, där Veddestabron ska användas som anslutning mellan bebyggelsen på järnvägens västra sida och den nya stadsdelen. Byggstart för projektet är planerad till vintern 2019 och bron beräknas vara färdig under hösten 2021. Från Veddestabron blir det sen direkt anslutning till den nya kollektivtrafik-knutpunkten med tunnelbana, ny bussterminal, pendeltåg samt regionaltåg. 

Läs mer om den nya bron på Järfälla kommuns hemsida (extern webbplats).

Norra entrén

Norra stationsentrén planeras att bli klar år 2024. Fram till dess ligger entrén till pendeltåget via Barkarbybron. Norra entrén blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och busstorg.   

Fler stängsel och skärmar

Längs hela järnvägen har vi byggt skyddande stängsel, staket eller skärmar för att förhindra att människor går över spåren samt för att dämpa buller och vinddrag från passerande tåg.   

Parkeringar

Dagens infartsparkering för bilar på östra sidan om spåren används som arbetsområde och etablering under byggtiden. När vi är klara med våra arbeten kommer infartsparkeringen att ha kvar lika många platser som i dag. Det kommer även att finnas en förbindelse mellan parkeringen och den nya bron för lättare tillgänglighet till pendeltågsstationen.    

På västra sidan ökar antalet parkeringsplatser när området får en ny utformning, och vi har även anlagt nya cykelparkeringar i anslutning till den nya stationen. 

Ny station och cykelparkeringar

Vägar anpassas till nya stationen

Helikoptervägen flyttas närmare Barkarby centrum och vägen rätas ut för att ge plats åt de nya spåren. Vid den nya dragningen av Helikoptervägen försöker vi att inte inskränka på Röda stugans trädgårdstomt och vägen anpassas till kringliggande höjder.