Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gemensam torgyta vid Jakobsbergs station

Jakobsberg

I Jakobsberg är fyra nya spår, en ny entré till pendeltågsstationen och broar och tunnlar klara.

Det här har vi byggt  

I Jakobsberg har vi byggt ut från två till fyra spår. Vi har byggt en ny entré till pendeltågstationen och nya broar och tunnlar för ökad framkomlighet. Dessutom har vi byggt om och öppnat upp den befintliga stationsentrén på östra sidan närmast spåret, och bevarat det gamla stationshuset genom att flytta huset tio meter åt nordöst, nära järnvägen. Ynglingavägen som har en gång- och cykelväg, har i sin tur anpassats i ett nytt läge för att kunna ge plats för de nya spåren. Även infartsparkeringen har byggts om på östra sidan om spåret.

Ny entré till pendeltågsstationen

Den nya entrén till pendelstågsstationen och gång- och cykeltunneln ligger emellan de nya järnvägsspåren söder om den nuvarande stationen. Med det blir det något närmare till stationen för alla som bor i södra Jakobsberg. Entrén har en uppgång från en gång- och cykeltunnel under järnvägen som gör det enkelt ta sig mellan östra och västra Jakobsberg. Det finns trappor, rulltrappa och hiss till entrén som också har SL-spärrar och ett väntutrymme.  

Ny entré till Jakobsbergs station

Nya broar och tunnlar

Vi har byggt en ny gång- och cykelbro mellan Passadvägen och Järfällavägen som gör det enklare att ta sig till och från Görvälns naturreservat i Järfälla. Vi har även förlängt gång- och cykeltunneln vid Historievägen med cirka 10 meter åt väster och flyttat gång- och cykelvägen på Järfällavägen cirka 5 meter åt väster på en sträcka av ungefär 200 meter norr om Viksjöleden. 

Ny bro i Jakobsberg

Vi har rivit gång- och cykelbron vid Vasavägen och ersatt den med en ny och längre bro cirka 75 meter norrut. Bron har nu en längre och flackare ramp för ökad framkomlighet.

En till ny bro i Jakobsberg