Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Perrongen i Jakobsbergs station.

Perrongen i Jakobsbergs station.

Jakobsberg

I Jakobsberg har vi färdigställt fyra spår, en entré till pendeltågsstationen, broar och tunnlar.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Jakobsberg.


Tidigare arbeten som är klara

I Jakobsberg har vi byggt ut från två till fyra spår, en ny entré till pendeltågstationen, broar och tunnlar. Vi har byggt om och öppnat upp den befintliga stationsentrén på östra sidan närmast spåret. Det gamla stationshuset har bevarats genom att det har flyttas tio meter åt nordöst till nytt läge nära järnvägen. Ynglingavägen, med gång- och cykelväg, har anpassats i nytt läge för att ge plats för de nya spåren. Vi har även byggt om infartsparkeringen på östra sidan om spåret.

Ny entré till pendeltågsstationen

Den nya entrén och gång- och cykeltunneln ligger emellan de nya järnvägsspåren söder om den nuvarande stationen. Därmed blir det närmare till stationen för alla som bor i södra Jakobsberg.

Entrén har  en uppgång från en gång- och cykeltunnel under järnvägen som ger möjlighet att ta sig mellan östra och västra Jakobsberg. Det finns trappor, rulltrappa och hiss till entrén som också har SL-spärrar och ett väntutrymme.

Sydlig entré. Skissbild.

Ramp vid Ynglingavägen med gång- och cykeltunnel som leder till den nya entrén till pendeltågsstationen. Skiss.

Nya broar och tunnlar

Det blir en ny gång- och cykelbro mellan Passadvägen och Järfällavägen. Det kommer att göra det enklare att ta sig till och från Görvälns naturreservat. Gång- och cykeltunneln vid Historievägen förlängs ca 10 m åt väster. Järfällavägen, med gång- och cykelväg, flyttas ca 5 m åt väster på en sträcka av ca 200 m norr om Viksjöleden.

Gång- och cykeltunnel vid Historievägen. Skiss.

Vid plattformens södra ände har vi byggt en ny gång- och cykeltunnel med en ny entré till stationen. Tunneln vid Frihetsvägen har breddats cirka 10 m åt väster. Gång- och cykelbron vid Vasavägen har rivits och ersatts av en ny längre bro cirka 75 m norrut med en längre och flackare ramp för ökad framkomlighet.

Ny gång- och cykelbro vid Vasavägen. Skiss