Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gestaltningsbild på Kallhäll station.

Kallhäll

Under 2018 anlägger vi en ny groddamm i närheten av Slammertorpsängen.           Redan färdigställt i Kallhäll är fyra spår, en ny pendeltågstation och nya broar.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Kallhäll.

Ny groddamm

Vi arbetar just nu med att bygga en tredje groddamm under i Kallhäll, invid Slammertorpsängen. Vi har tidigare anlagt groddammar i Kallhäll, på vardera sidan av järnvägen. De förbinds med en trumma under järnvägen. Målet är att skapa dammar med riklig förekomst av grodor och salamandrar.

Läs mer om vårt miljöarbete.

Pendeltågsstationen är klar

Den nya pendeltågsstationen i Kallhäll ligger på ungefär samma plats som den nuvarande. Stationsentrén finns på den nya gång- och cykelbron. Stationen har två plattformar som sitter ihop i norra änden och totalt sju spår. På spåren vid plattformarna åker pendeltågen och på de två yttre spåren, ett på vardera sida, regional- och godståg. De två spåren mellan plattformarna är vändspår för pendeltågstrafiken. Dessutom finns spår söder om plattformarna som kan användas för att vända eller ställa upp pendeltåg.

Nya broar vid Kallhälls centrum

Den nya gång- och cykelbron vid Kallhälls centrum har entré till stationen. Den nya bron är flackare och har skärmtak över en ny cykelparkering samt mellan trapphuset till bussterminalen och entrén till stationshuset. Bron förbinder centrumtorget och bussterminalen med det gång- och cykelstråk vid Görvälns naturreservat och Bolinders strand på västra sidan. Vi har även byggt en ny gångbro söder om Kallhälls station och gång- och cykelväg väster om spåret mellan Arla och gång- och cykelbron vid Kallhälls centrum.

Landskapsbro och ny bro för Slammertorpsvägen

Den nya landskapsbron för människor och djur är byggd över järnvägen. Den ligger strax norr om bron för Slammertorpsvägen och är cirka 50 meter bred. För att ge plats till fyra spår revs bron som låg vid Slammertorpsvägen och en ny bro byggdes, söder om den gamla.