Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Kallhäll station

Kallhäll

Redan färdigställt i Kallhäll är fyra nya spår, en ny pendeltågstation samt nya broar.

Gång- och cykelväg i Kallhäll

 På grund av en ny dragning av en stor vattenledning vid Kallhälls station kommer vi under våren att bygga till och om  gång- och cykelvägen utmed Slammertorpsvägen (enligt figuren nedan). Arbetet planeras vara färdigt i början av nästa år. Vid detta bygge behöver vi stänga av sträckan i etapper. Vi behöver leda om trafiken, bland annat utmed Slammertorpsvägen, men kommer också se till att fastigheterna i norra delen av området alltid kan nås.

 

Ny groddamm invid Slammertorpsvägen    

Vi har tidigare anlagt groddammar i Kalhäll och arbetar just nu med att bygga en tredje groddamm.
Målet med detta är att skapa groddammar som har en riklig förekomst av grodor och salamandrar.    

Läs mer om vårt miljöarbete.

Pendeltågsstationen är klar

Stationsentrén till den nya pendeltågsstationen i Kallhäll ligger på den nya gång- och cykelbron. 
Pendelstågsstationen har två stycken plattformar som sitter ihop i norra änden och totalt sju spår.

På spåren vid plattformarna åker pendeltågen och på de två yttre spåren, ett på vardera sida, kör regional- och godståg. De två spåren mellan plattformarna är vändspår för pendeltågstrafiken och dessutom finns även spår söder om plattformarna som kan användas för att vända eller ställa upp pendeltåg.   

Tåg kör in på Kallhäll station

Nya broar vid Kallhälls centrum

Den nya och flackare gång- och cykelbro som vi byggt vid Kallhälls centrum, förbinder centrumtorget och bussterminalen vid Görvälns naturreservat och Bolinders strand på västra sidan. Bron har entré till stationen
med skärmtak över en ny cykelparkering samt skärmtak mellan trapphuset till bussterminalen och entrén till stationshuset. Vi har också byggt en ny gångbro söder om stationen, en gång- och cykelväg väster om spåret och en gång- och cykelbro vid Kallhälls centrum.

Ny bro i Kallhäll

Landskapsbro och ny bro för Slammertorpsvägen

Den cirka 50 meter breda landskapsbron som vi byggt för människor och djur, är byggd över järnvägen och ligger strax norr om bron för Slammertorpsvägen. För att ge plats till fyra spår revs bron som låg vid Slammertorpsvägen och en ny bro byggdes söder om den gamla.

Landskapsbro