Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

3D-illustration av järnväg i Tomteboda

Tomteboda

Vi planerar ett nytt anslutningsspår för godstrafik till Tomteboda bangård. Fyra nya spår och två nya järnvägsbroar är färdiga och i trafik sedan 2016.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Tomteboda.

 

Två nya järnvägsbroar och spår

De två nya järnvägsbroarna byggdes på var sida om de befintliga broarna över spårområdet i Tomteboda. Broarna togs i trafik 2016.

Här breddade vi spårområdet genom att uppföra en 200 meter lång stödmur vid polishuset och Solna tingsrätt. Det norra spåret stod klart sommaren 2016.

Regional- och fjärrtågen går på de nya spåren som går från och till Stockholm central. Pendeltågen trafikerar de befintliga spåren som kopplas ihop med spåren som leder ner i Citybanan, den nya pendeltågstunneln under Stockholm.

 

Hedvigsdalsvägen får en ny sträckning och upprustad parkeringsplats

Hedvigdalsvägen har fått en ny sträckning med en ny anslutning till Sundbybergsvägen. Parkeringsplatserna vid Solna Access/Vasakronan byggs om men antalet platser förblir oförändrat. Parkeringen har även fått bättre belysning.

 

Ny gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg har byggts från Solnavägen, under järnvägsbroarna med anslutning till den befintliga gång- och cykelbron, mot området Ingenting.

 

Planläggningsprocessen

Det planerade anslutningsspåret för godstrafik ingår i Järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo. Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Hur planläggningsprocessen går till kan du läsa om i planläggningsbeskrivningen.

Läs Järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg) och tillhörande dokument