Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbroar i Tomteboda

Tomteboda

I Tomteboda är fyra nya spår och två nya järnvägsbroar färdiga och i trafik sedan 2016. Nu planerar vi för ett nytt anslutningsspår för godstrafik till Tomteboda bangård.

Två nya järnvägsbroar och spår

I Tomteboda har vi byggt två nya järnvägsbroar på vardera sida om de befintliga broarna över spårområdet i Tomteboda. Dessa togs i trafik 2016. På de nya spåren löper regional- och fjärrtåg från och till Stockholm central och pendeltågen trafikerar de befintliga spåren som kopplas ihop med spåren till Citybanan.

Två järnvägsbroar

Ny sträckning för Hedvigsdalsvägen och upprustad parkeringsplats

Hedvigdalsvägen har fått en ny sträckning med en ny anslutning till Sundbybergsvägen. Parkeringsplatserna vid Solna Access/Vasakronan har byggts om och fått bättre belysning.  

Ny gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg har byggts från Solnavägen med anslutning till den befintliga gång- och cykelbron som leder mot kontors- och bostadsområdet Ingenting i anslutning till Tomteboda.

Gång- och cykelväg i Tomteboda

Planläggningsprocessen

Det planerade anslutningsspåret för godstrafik i Tomteboda ingår i järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo, där nästa steg i planprocessen är granskning. I samband med granskningen kommer vi att visa var järvägen ska ligga och hur anläggningen kommer se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Läs Järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg) och tillhörande dokument.