Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg i Huvudsta

Solna/Huvudsta

I Solna planerar vi för fyra nya spår, en intunnling och en ny pendeltågsstation i Huvudsta.

Förberedande arbeten

För att kunna bygga ut järnvägen behöver vi göra förberedande arbeten. Vi började 2018 med att riva spåren på bangården öster om Sundbyberg station för att ge plats åt tillfälliga spår. Trafiken kommer ledas om till de tillfälliga spåren underen tid som vi bygger den färdiga anläggningen. Under 2019 kommer vi fortsätta att göra förberedande arbeten så som ledningsomläggningar för el, telekommunikation, fjärrvärme och vatten.

Nya stationsentréer i Solna Business Park och Lilla Alby

I den östra änden av nya Sundbyberg station planerar vi att bygga en plattformsanslutning vid Solna Business Park. Plattformsanslutningen kommer ha två stationsentréer; en mot Solna Business Park och en mot Lilla Alby.    

Intunnling, ny pendeltågsstation i Huvudsta samt anslutningsspår

Vi planerar för att järnvägen ska tunnlas in på en cirka 450 lång sträcka mellan Frösundaleden och 450 meter österut. Det innebär att vi kommer bygga en tunnel runt spåren, så kallad intunnling, som kommer ligga ungefär i samma marknivå som dagens järnväg.

I Huvudsta planerar vi att bygga en helt ny pendeltågsstation. Entrén till stationen planeras att ligga på Huvudstagatans bro som kommer byggas om.

Vi kommer också att bygga ett anslutningsspår för godstrafik till Tomteboda bangård.

Tidigast 2021 planerar vi att bygga den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg. Vi beräknar att byggtiden är cirka åtta år, med undantag för Huvudsta station som kommer att färdigställas cirka två år efter det att den nya järnvägsanläggningen på delsträckan har tagits i drift.

Pendeltåg i Solna

Planläggningsprocessen

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo, där vi kommer att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Hur planläggningsprocessen går till kan du läsa om i planläggningsbeskrivningen. 
Läs dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg).