Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägen vid Solna Business Park

Järnvägen vid Solna Business Park

Solna

I Solna planerar vi att bygga fyra spår, en intunnling och en ny pendeltågsstation i Huvudsta.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Solna.

 

Nya stationsentréer i Solna Business Park och Lilla Alby

I den östra änden av nya Sundbyberg station kommer vi att bygga en plattformsanslutning vid Solna Businesspark. Plattformsanslutningen kommer ha två stationsentréer, en mot Solna Business Park och en mot Lilla Alby.

 

Intunnling, ny pendeltågsstation i Huvudsta och anslutningsspår

De fyra nya spåren från Frösundaleden och 450 meter österut intunnlas. Spåren kommer att ligga ungefär i samma marknivå som dagens järnväg, och kring spåren byggs en tunnel.

I Huvudsta planerar vi att bygga en ny pendeltågsstation. Entrén till stationen planeras på en ny bro för Huvudstagatan.

Vi kommer också att bygga ett anslutningsspår för godstrafik till Tomteboda bangård.

Tidigast 2021 börjar vi bygga den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg. Delsträckan har en beräknad byggtid på åtta år, med undantag för Huvudsta station som kommer att färdigställas senast två år efter det att den nya järnvägsanläggningen på delsträckan har tagits i drift. 

 

Förberedande arbeten

För att kunna bygga ut järnvägen behöver vi göra många förberedande arbeten, de börjar under 2018. Vi behöver bygga om Sundbybergs bangård och lägga om ledningar för bland annat el, telekommunikation, fjärrvärme och vatten.

För att störa tågtrafiken så lite som möjligt under byggtiden planerar vi att bygga tillfälliga spår intill de nuvarande. På de spåren leds trafiken om när vi bygger de första delarna av den slutliga anläggningen.

 

Planläggningsprocessen

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Hur planläggningsprocessen går till kan du läsa om i planläggningsbeskrivningen. 

Läs dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg)