Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägen vid Solna Business Park

Järnvägen vid Solna Business Park

Solna

Vi kommer att bygga ut järnvägen genom Solna. Sträckan ingår i Trafikverkets projekt att bygga ut järnvägen från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Solna.

Ny station för regionaltåg och pendeltåg

I bygget ingår att ersätta Sundbyberg station med en ny station för regionaltåg och pendeltåg. Stationen kommer att ligga på ungefär samma plats som den nuvarande.

I den östra änden byggs plattformsanslutningen vid Solna Business Park med stationsentré Solna Business Park och stationsentré Lilla Alby, och i den västra änden byggs plattformsanslutning och stationsentré i Sundbybergs centrum.

De fyra nya spåren från Frösundaleden och 450 meter österut intunnlas. Spåren kommer att ligga ungefär i samma marknivå som dagens järnväg, och kring spåren byggs en tunnel.

I Huvudsta planerar vi att bygga en ny pendeltågsstation. Entrén till stationen planeras på en ny bro för Huvudstagatan.

Vi kommer också att bygga ett anslutningsspår för godstrafik till Tomteboda.

Tidigast 2020 börjar vi bygga den sista delsträckan genom Solna och Sundbyberg. Delsträckan har en beräknad byggtid på åtta år, med undantag för Huvudsta station som kommer att färdigställas senast två år efter det att den nya järnvägsanläggningen på delsträckan har tagits i drift.

Förberedande arbeten

För att kunna bygga ut järnvägen behöver vi göra många förberedande arbeten, de börjar under 2018. Vi behöver bygga om Sundbybergs bangård och lägga om ledningar för bland annat el, tele, fjärrvärme och vatten.

För att störa tågtrafiken så lite som möjligt under byggtiden planerar vi att bygga tillfälliga spår intill de nuvarande. På de spåren leds trafiken om när vi bygger de första delarna av den slutliga anläggningen.

Planläggningsprocessen

Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanen Huvudsta-Duvbo. Då kommer vi att visa var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. Vi kommer även att redovisa samrådsredogörelsen med svar på hur vi hanterat synpunkter som kommit in under samrådsskedet.

Hur planläggningsprocessen går till kan du läsa om i planläggningsbeskrivningen. 

Läs dokument tillhörande järnvägsplan Huvudsta-Duvbo (Solna och Sundbyberg)