Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pendeltåg på järnväg

Spånga

I Spånga bygger vi fyra spår, ny plattform och plattformstak till pendeltågstationen, bullerdämpande skärmar och nya gång- och cykelvägar.

Här kan du läsa om vad som är aktuellt i Spånga.


Arbeten vid Solhemsbackarna  

Vi förbereder för utbyggnad av spåren i området kring Solhemsbackarna i Spånga, där den gamla rälsen kommer att bytas ut och ersättas med ny. I samband med det gör vi arbeten som påverkar vägen samt gång- och cykelvägen till Solhemsbackarna som tidigare varit avstängd under en period, men som under måndagen den 19 november 2018 öppnas upp igen för framkomlighet. 

Ny järnvägsanläggning

På sträckan mellan Spånga och Barkarby som är tre kilometer lång, breddar vi för spårutbyggnaden. Vi river nuvarande två spår och bygger fyra nya spår, nya kontaktledningar och signalsystem. Vi bygger en helt ny järnvägsanläggning. Den nya järnvägen följer den nuvarande, förutom norr om Spånga station där en kurvrätning görs på en cirka 600 meter lång sträcka. I norr ansluts de fyra spåren till den tidigare utbyggnaden av fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll.

Pendeltågsstationen får en bredare och längre plattform anpassad till de nya spåren med nya informationssystem, väderskydd och nytt plattformstak. På spåren vid plattformen åker pendeltågen och på de två yttre spåren, ett på vardera sida, regional- och godståg.

Vi bygger stödmurar, gör omfattande ledningsomläggningar, lägger dräneringsrör och nya betongrännor för kablar så att de är skyddade när de nya spåren kommer på plats. På hela sträckan monterar vi bullerdämpande skärmar eller skyddande stängsel. 

Vi planerar att vara klara med utbyggnaden mellan Spånga och Barkarby 2020. 

Nya gång- och cykelvägar

Våren 2018 blev vi klara med en ny gång- och cykelväg vid Solhöjden i Spånga, medans vi längs järnvägen mellan Spånga och Barkarby nu bygger nya och mer tillgängliga gång- och cykelvägar. I mitten på september i år öppnade tillfälligt upp cykelvägen mellan Spånga och Barkarby. Gång- och cykelvägen kommer att vara öppen under hela hösten och vintern 2018 samt delar av våren 2019.

Gång- och cykelvägen mellan Spånga och Barkarby kommer dock behövas stängas av igen under våren 2019, då projekt E4 Förbifart Stockholm påbörjar de förberedande arbetena inför sommarens trafikavstägning, då de två sista broarna ska byggas över järnvägen. Gång- och cykeltrafik hänvisas då till Skälbyvägen-Ekvägen-Avestagatan. Hela sträckan för gång- och cykelvägen planeras att vara färdigställd år 2021/2022 - efter att Förbifart Stockholm är klara med arbetena.