Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Spånga

I Spånga håller vi i stunden på att bygga fyra spår, en ny plattform och plattformstak till pendeltågstationen, bullerdämpande skärmar samt nya gång- och cykelvägar i området.

Aktuellt

Nattarbeten 2 februari till 3 mars i Spånga-Barkarby

Från den 2 februari kl. 22.00 till 3 februari kl. 09.00 och varje helg till v. 9 utförs kontaktledningsarbeten i Spånga-Barkarby, då en uppsättning kontaktledningsbryggor ska monteras - ett förberedande arbete inför avstängningen i påsk.

Mellan den 2 februari kl. 22.00 till 3 februari kl. 09.00 utförs kontaktledningsarbeten i Spånga-Barkarby. Dessa nattarbeten kommer pågå varje helg fram till vecka 9, alltså söndag 3 mars 2019. Det är en uppsättning av kontaktledningsbryggor som ska monteras på sträckan mellan Bergslagsvägen fram till Spånga station.

Våra arbeten kan tyvärr upplevas som störande. Ring 0771-921 921 på kontorstid om du inte kan sova ostört. Vi erbjuder i vissa fall tillfälligt boende. Information om avstängningen i påsk och övriga avstängningar under 2019 hittar du på sidan Planerade avstängningar på vår webbplats.

Ny järnvägsanläggning

På sträckan mellan Spånga och Barkarby som totalt är tre kilometer lång, bygger vi just nu en ny järnvägsanläggning och breddar för spårutbyggnaden som vi ska göra. Vi river därför nuvarande två spår och bygger fyra helt nya spår, nya kontaktledningar samt signalsystem på sträckan. Den nya järnvägen följer den nuvarande, förutom norr om Spånga station där en kurvrätning görs på en cirka 600 meter lång sträcka.
I norr ansluts sen de fyra spåren till den tidigare utbyggnaden av fyra nya spår mellan Barkarby och Kallhäll.   

Pendeltågsstationen får en bredare och längre plattform anpassad till de nya spåren med nya informationssystem, väderskydd och ett nytt plattformstak. På spåren vid plattformen åker pendeltågen och på de två yttre spåren, ett på vardera sida, kör regional- och godståg.  

I övrigt bygger vi bland annat stödmurar och gör omfattande ledningsomläggningar, till att lägga dräneringsrör och nya betongrännor för kablar så att de är skyddade när de nya spåren väl kommer på plats. På hela sträckan monterar vi bullerdämpande skärmar eller skyddande stängsel, och planerar att vara klara med sträckan år 2020. 

 

Nya gång- och cykelvägar

Våren 2018 blev vi klara med en ny gång- och cykelväg vid Solhöjden i Spånga, medans vi längs järnvägen mellan Spånga och Barkarby nu bygger nya och mer tillgängliga gång- och cykelvägar. I mitten på september 2018 öppnade vi tillfälligt upp cykelvägen mellan Spånga och Barkarby som fortsatt kommer att vara öppen under delar av våren 2019. 

Gång- och cykelvägen mellan Spånga och Barkarby kommer dock behöva stängas av igen någon gång under våren 2019, då Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm påbörjar de förberedande arbetena inför sommarens trafikavstägning 2019, när de två sista broarna ska byggas över järnvägen. Gång- och cykeltrafik hänvisas då till Skälbyvägen-Ekvägen-Avestagatan. Hela sträckan för gång- och cykelvägen planeras att vara färdigställd år 2021/2022 - först efter att projekt Förbifart Stockholm är klara med sina arbeten.      

Gångvägen längs med järnvägen från Hjulsta mot Solhemsbackarna, Lekparksvägen, är sedan en tid avstängd på grund av byggnation av stödmur och stora ledningsomläggningar. Vi planerar att öppna upp gångvägen igen under försommaren 2019. Tillsvidare finns en omledning av sträckan via Solhemsbackarna. Längden på sträckan är likvärdig.