Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Veidekke får Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris

2014 års arbetsmiljöpris på 25 000 kronor till personalbefrämjande åtgärder tilldelas Veidekke.

Motiveringen lyder:
”God efterlevnad av det egna beskrivna arbetsmiljöarbetet. Höga interna krav på skyddsarbetet. Visar handlingskraft vid avvikelser från ställda krav. Väl fungerande tillbuds- och olycksrapportering. Samtliga medarbetare involveras i arbetsmiljöarbetet. Högt engagemang hos företagets ledning i arbetsmiljöarbetet. Bra innovativt arbetsmiljöarbete.”

Varför delar vi ut ett arbetsmiljöpris?

En bra arbetsmiljö är en viktig och strategisk fråga för oss. Vi prioriterar säkerhet, god hälsa och en olycksfri verksamhet. Vi vill minska antalet olyckor och tillbud på våra arbetsplatser. Målet är att ingen ska skadas eller förolyckas. Vi arbetar tillsammans med hela branschen för en nollvision. För att stärka motivationen och uppmuntra till ett aktivt och bra arbetsmiljöarbete har vi instiftat Projekt Mälarbanans arbetsmiljöpris. Priset består av ett diplom och en prischeck på 25 000 kronor. Prissumman ska användas till personalbefrämjande åtgärder.

Säkerhetstänk i flera nivåer

Viktiga byggstenar i arbetsmiljöarbetet är skyddsronder, nätverksmöten mellan entreprenaderna, utbildning och information på flera språk. Entreprenören har som arbetsgivare ansvar för säkerheten på arbetsplatsen och Trafikverket har som byggherre ett ansvar att följa upp hur det går.

Vi vill minska antalet olyckor och tillbud på våra arbetsplatser och målet är att ingen ska skadas eller förolyckas. Vi fortsätter att arbeta för en nollvision. För att stärka motivationen för ett aktivt arbetsmiljöarbete hos Trafikverket och hos våra leverantörer kommer vi att anordna tävlingen även i år.