Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bromsten

Vi bjuder in till samråd för Mälarbanans utbyggnad från två till fyra spår mellan Duvbo och Spånga (Bromsten).

Trafikverkets projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Arbetet med att bygga ut sträckan mellan Barkarby och Kallhäll pågår för fullt och planeras vara klart under 2016. För delsträckan Duvbo-Spånga är byggstarten planerad till 2017 och arbetet planeras vara klart 2019.

Samråd

Vi bjuder nu in till samråd om den järnvägsplan Trafikverket ska ta fram för utbyggnaden av Mälarbanan från två spår till fyra mellan Duvbo och Spånga.

Samrådet håller på till och med 15 juni 2015. Syftet med samrådet är att samla in synpunkter från alla som har kunskaper om området och åsikter om den planerade utbyggnaden. Boende, myndigheter och andra berörda får tycka till om samrådshandlingarna och möjlighet att få svar på eventuella frågor.

Samrådshandlingarna finns under hela samrådstiden på Trafikverket, Projekt Mälarbanans kontor, Stormbyvägen 2-4, Spånga och på projektets dokumentsida Dokument Projekt Mälarbanan under fliken Bromsten.
Dokumentsida

Öppet hus

26 maj 2015, kl. 17-20, Trafikverket, Projekt Mälarbanan, Stormbyvägen 2-4, Spånga. Öppet hus är ett tillfälle för dig att träffa de som arbetar med Trafikverkets järnvägsplan. Där kan du ställa frågor, se samrådsunderlaget och lämna synpunkter.

Vad är en järnvägsplan?

Järnvägsplanen beskriver var den nya järnvägen ska ligga. Planen visar vilken mark som behövs permanent och vilken mark som behövs tillfälligt under byggskedet. Till planen finns en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som beskriver både positiva och negativa konsekvenser för miljön.

Vill du lämna synpunkter på samrådshandlingarna?

Märk ditt brev eller e-post med TRV 2013/65117 och kom ihåg att skriva ditt namn. Skicka brev eller e-post till:

Trafikverket
Projekt Mälarbanan
172 90 Sundbyberg

E-post: samradbromsten_malarbanan@trafikverket.se