Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi utreder en ny entré till pendeltågsstationen från nya gång- och cykelbron i Kallhäll

Projekt Mälarbanan har fått uppdraget att utreda förutsättningarna för att bygga ny entré till pendeltågsstationen i Kallhäll.

- Vi ska undersöka behovet, bygglösningar och kostnader, säger projektchef Eva Nordberg. Vi ska också diskutera med SL/Trafikförvaltningen hur de ser på en eventuell ny entré.

 - I utbyggnaden av Mälarbanan har vi redan idag fokus på att öka säkerheten vid järnvägen genom att bland annat bygga staket och bullerdämpande skärmar längs hela utbyggnadssträckan och bygga bort övergångar över spåren. Den nya gång- och cykelbron, som vi bygger söder om Kallhälls station är, ett exempel på en sådan övergång. Sedan en tid har Trafikverket ett nytt mål att halvera antalet olyckor som sker när personer genar över eller befinner sig i spårområdet. Målet ska nås till 2020. Därför utreder vi nu om en ny entré från bron kan bidra till det i Kallhäll, säger Eva Nordberg.

Bygget av den nya gång- och cykelbron söder om Kallhälls station är inne i sin slutfas. Bland annat återstår slutarbeten med belysningen som behöver bli klara innan bron kan öppnas i höst. Utredningen av en ny entré från bron planeras bli klar i början av 2016.