Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer i arbetet med Mälarbanan i Solna och Sundbyberg?

Det är full fart på planeringen och arbetet för utbyggnaden av Mälarbanan och en ny pendeltågsstation på sträckan Solna– Sundbyberg. Det är mycket som ska göras innan tågen rullar på de nya spåren år 2025.

Projektledare Magnus Lundberg leder arbetet med att planera utbyggnaden av Mälarbanan genom Solna och Sundbyberg.


Utbyggnaden av järnvägen genom Solna-Sundbyberg är den sista delen av utbyggnaden av Mälarbanan – och den mest komplicerade. Just nu pågår inledande diskussioner med Solna stad, inventering av fastigheter, teknisk planering och arbete med att ta fram en så kallad järnvägsplan för sträckan. Trafikverket och Solna stad är nära en överenskommelse om att göra två utredningar.

– Trafikverket välkomnar det nu aktuella och föreslagna samverkansavtalet med Solna stad. Avtalet utgör det första steget i en gemensam planeringsprocess för byggandet av Mälarbanans fyra spår genom Solna, säger projektledare Magnus Lundberg.

– Järnvägsplanen är grunden till vårt arbete med att bygga ut Mälarbanan och beskriver var järnvägen ska ligga och hur den påverkar omgivningen. Den visar vilken mark som behövs både för själva bygget av järnvägen och för när järnvägen slutligen är i drift berättar han vidare.

Samråd under 2016

En viktig del i arbetet med järnvägsplanen är att samråda och få in synpunkter från alla boende, myndigheter och andra berörda som har kunskaper och åsikter om området.
– Under 2016 planerar vi att bjuda in alla som berörs och presentera ett samrådsmaterial per brev, på vår webbplats, vissa offentliga lokaler och öppet hus. Nästa steg i processen är att sammanställa och analysera alla synpunkter. Sen går vi vidare med att ta fram ett slutligt förslag för utbyggnaden av Mälarbanan, fortsätter Magnus.

Granskning under 2017

Det slutliga förslaget planerar att ställas ut för granskning under 2017, om allt går som planerat. Då har alla berörda återigen möjlighet att komma med synpunkter. När järnvägsplanen, Sundbybergs stads och Solna stads detaljplaner vunnit laga kraft, det vill säga är formellt godkända, börjar vi bygga den nya järnvägen. En del förberedande arbeten kan dock ske innan dess.

Nu pågår inventering av fastigheter och mark

För att få bra underlag till järnvägsplanen och den tekniska planeringen inventerar nu Projekt Mälarbanan de fastigheter som kan påverkas under byggtiden. Provtagning av marken och arbete med den exakta placeringen av spåren och planeringen av järnvägens säkerhetssystem och pågår också.

Förberedande arbeten 2017 och byggstart 2019

Hösten 2017 planeras starten för förberedande arbeten. I de arbetena ingår att flytta en mängd ledningar, bygga om vägbroar och att bygga två tillfälliga spår för tågen. Under 2020 planerar projektet för att starta bygget av fyra järnvägsspår genom Solna och Sundbyberg. Spåren byggs i en 1,3 kilometer lång tunnel genom Sundbyberg med en ny regional- och pendeltågsstation som får en ny underjordisk anslutning till tunnelbanan.

Många boende och resenärer påverkas

– Det är väldigt trångt och många rör sig i det område vi ska bygga i. Under lång tid kommer vi därför att påverka och störa många boende, affärsinnehavare och resenärer. Det som stör är buller, transporter, avstängningar och omledningar av vägar och järnväg. Vi gör vad vi kan för att minska vår påverkan, men tyvärr är det oundvikligt med störningar vid ett så stort och omfattande bygge, säger Magnus.

Tågavstängningarna fortsätter

De cirka 220 tåg som varje dygn går på den här delen av Mälarbanan, ska påverkas så lite som möjligt av utbyggnaden.
– Ett sätt att klara tågtrafiken är de tillfälliga spår som vi planerar att bygga för att kunna leda om tågen. Då kan vi bygga det ena tunnelröret utan att störa. Men precis som tidigare får tågresenärerna räkna med att åka med ersättningstrafik under de avstängningar vi ändå behöver göra för att arbeta på och under spåren, säger Magnus.

Fler tåg och en smidigare resa

– Det är mycket roligt och utvecklande att jobba med att bygga ut Mälarbanan. Precis som i mitt tidigare uppdrag, som projektchef för utbyggnaden av E4 Sundsvall, bidrar vi till en bättre vardag för alla resenärer, fortsätter Magnus
– När vi är klara blir det möjligt med fler tågavgångar, bättre punktlighet och en smidigare resa. Förutom den spännande utmaningen i tekniska komplexiteten har jag ett stort engagemang för att skapa ett bra samarbete med alla inblandande och en förtroendefull dialog med alla som påverkas. Vi kommer arbeta mycket med samråd, dialog och kommunikation, avslutar Magnus.