Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Granskning av järnvägsplan för Mälarbanans utbyggnad för sträckan Duvbo-Spånga (Bromsten)

15 november till 27 december ställer vi ut järnvägsplanen för Mälarbanans utbyggnad sträckan Duvbo-Spånga (Bromsten) för granskning. Det innebär att Trafikverkets förslag på hur anläggningen kan utformas och byggas finns att ta del av.

Granskning är ett tillfälle att samla in synpunkter på järnvägsplanen från de som berörs såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter.

För att bygga en ny järnväg behövs ett dokument som kallas järnvägsplan. Planen gör det möjligt för Trafikverket att få åtkomst till den mark som behövs för att bygga fyra järnvägsspår mellan Duvbo och Spånga.

– Järnvägsplanen består framför allt av kartor och beskrivningar av järnvägens sträckning. Men även samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning och bullerkartor i handlingarna, berättar Erika Eklund, projektledare för sträckan Duvbo-Spånga.

Samråd under arbetet med planen

Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har Trafikverket haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, myndigheter och kommuner om deras behov som påverkat processen. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i järnvägsplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna in synpunkter för Trafikverket att ta hänsyn till innan planen fastställs.

Du kan läsa granskningsbroschyren under rubriken granskning av järnvägsplan.

Järnvägsplanen består framför allt av kartor och beskrivningar av järnvägens sträckning. Men även
samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning och bullerkartor i handlingarna.

Du kan läsa grankningshandlingarna under rubriken Granskning Duvbo-Spånga (Bromsten) . 

Här finns järnvägsplanen

Järnvägsplanen finns att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

• Trafikverkets projektkontor Projekt Mälarbanan, Stormbyvägen 2–4, Spånga
• Trafikverkets regionkontor i Stockholm, Solna strandväg 98, Solna
• Tekniska nämndhuset i Stockholms stad, Fleminggatan 4, Stockholm
• Sundbybergs Stadshus, Östra Madenvägen 4, Sundbyberg
• Spånga bibliotek, Värsta allé, Spånga

Under samma period ställer Stockholms Stad ut sin detaljplan på samma område som järnvägsplanen. Det är fyra olika förslag längs sträckan Duvbo-Spånga som Stockholms Stad samråder om. 

Här kan du läsa mer Stockholm Stads detaljplan. 

Detaljplanen finns under samma tid på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

• Tekniska nämndhuset i Stockholms stad, Fleminggatan 4, Stockholm
• Trafikverkets projektkontor Projekt Mälarbanan, Stormbyvägen 2–4, Spånga
• Spånga bibliotek, Värsta allé, Spånga