Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skiss av cykel- och gångtunnel
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd gång- och cykeltunnel Spånga

I utbyggnaden av järnvägen mellan Bromsten och Spånga ingår att bygga en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Klicka här för att komma vidare till samrådsunderlaget.

Byggnationen av gång- och cykeltunneln kommer att leda till en tillfällig sänkning av grundvattennivån inom ett begränsat område och utgör därför en tillståndspliktig vattenverksamhet. Vi bjuder in till samråd om vattenverksamheten till och med den 25 november 2016.

Samrådshandlingarna finns på projektets dokumentsida.

Samråd gång- och cykeltunnel Spånga.

Syftet med samrådet är att allmänhet, myndigheter och organisationer ska bidra med sina kunskaper om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till. Efter samrådet arbetar Trafikverket vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Skicka dina synpunkter till samradspanga_malarbanan@trafikverket.se. Synpunkter kan också skickas med brev till Trafikverket, Stormbyvägen 2-4, 163 55 Spånga. Märk kuvertet med ”Gång- och cykeltunnel Spånga”.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 25 november 2016.