Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det här bygger vi

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll i Stockholms län, från två till fyra spår, på en 20 km lång del av Mälarbanan. Vi bygger också nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta. Här kan du läsa mer.

I projektet ingår att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta, och de två förstnämnda står redan klara. Vi har också byggt nya broar för bilar, cyklar och gående. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren.

Järnväg och anläggning

Det blir fyra spår i stället för två mellan Tomteboda och Kallhäll. Pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

Hela järnvägsanläggningen längs den 20 km långa sträckan byts ut. Det betyder att allt gammalt tas bort och ersätts med nytt, bland annat räls, kontaktledningar, växlar, banvall och slipers. Det innebär att anläggningen blir mindre känslig för störningar.

Stationer

I projektet ingår att bygga nya, ljusa och trygga pendeltågsstationer med bra anslutningar till buss och tunnelbana. Stationerna i Kallhäll, Barkarby är klara och nya stationer i Sundbyberg och Huvudsta planeras. I stationerna byggs det trappor, rulltrappor och hissar. Plattformarna vid stationerna är anpassade även för regionaltåg. 

Gång- och cykelvägar

Kring de nya stationerna och nya entréerna bygger vi nya gång- och cykelbanor. De gör att gång- och cykeltrafikanter enklare kan ta sig till stationerna. Kring stationerna bygger vi även cykelparkeringar.

Tågtunnlar

Vi planerar att bygga en tunnel genom Sundbybergs centrum. Genom att lägga spåren under marken frigörs mark som ger plats för en ny stadskärna i Sundbyberg, vilket innebär möjligheter att bygga nya bostäder och kommersiella lokaler i centrala Sundbyberg. Sundbybergs stad planerar nu för hur det ska se ut ovanpå tunneln. Tunneln blir cirka 1,4 km lång och går under Sundbybergs centrala delar. 

I Solna planerar vi att bygga en intunnling av de fyra nya spåren. Vi planerar en 450 meter lång tunnel som går från Frösundaleden och 450 meter österut. Spåren kommer att ligga ungefär i samma marknivå som dagens järnväg ligger och kring spåren byggs en tunnel.  

Broar

Längs sträckan bygger vi även nya broar för järnväg, bilar, cyklar, gående och djur. Barkarbybron och Landskapsbron i Kallhäll är klara. Vi planerar för att bygga Veddestabron. Vi har byggt två järnvägsbroar i Tomteboda.