Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Foto: Peab

Dubbelspår Hemfosa–Tungelsta

Mellan Hemfosa och Tungelsta är det numera dubbelspår och alla bulleråtgärder är klara. Dessutom är alla nya planskilda korsningar och ersättningsvägar klara.

Genom att det nu har byggts ett nytt spår bredvid det befintliga mellan Hemfosa och Tungelsta har förutsättningarna för en säkrare och punktligare trafik ökat. Resenärerna kommer att drabbas av färre förseningar och det nya spåret ger möjlighet till tätare trafik.

Utbyggnaden är ett samarbete mellan Trafikverket, Storstockholms Lokaltrafik SL och Haninge kommun. Här nedan kan du läsa vad som har kommit på plats.

Nya planskilda korsningar och ersättningsvägar

I samband med utbyggnaden av dubbelspåret har ett antal plankorsningar stängts så att bil- och tågtrafik samt oskyddade trafikanter inte behöver mötas. Istället finns det nu alternativa vägar och ersättningsvägar.

I Mösättra och Skogsäng finns det nya spårpassager via broar. Mellan Vadeberg, "Vadet", och Tungelsta ridskola finns det en ny passage under järnvägen. En tunnel vid Tungelsta station ger gång- och cykeltrafikanter möjlighet att passera spåren på ett säkert sätt.

Klicka här så kan du ta del av en informationsfolder (pdf) med en karta där alla förändringar finns markerade.

Tungelsta station

En ny säkrare spårpassage under järnvägen är nu klar. Den förbinder stationssidan med utbyggnaden av den planerade Trädgårdsstaden öster om stationen. I tunneln under järnvägen finns det en uppgång till plattformen via trappor och hiss.

Stationsområdet har tillgänglighetsanpassas med ramp och ny belysning. Nya planteringar ska skapa en ny järnvägspark i hjärtat av Tungelsta.

Bulleråtgärder

Fler, längre eller snabbare tåg leder till ökat buller. Trafikverket har tillsammans med Naturvårdsverket tagit fram riktlinjer för hur mycket buller tågtrafik får orsaka och ändå kunna uppfylla kraven på en god miljö.

För de fastigheter som ligger nära dubbelspåret och som bedöms vara bullerstörda har Trafikverket antingen byggt bullerskärmar eller åtgärdat fönster och fasader. I vissa fall har det blivit skärmar vid fastigheternas uteplatser. Det betyder att boende i dessa fastigheter nu får en förbättrad miljö i fråga om buller jämfört med tidigare. Genom att mäta bullernivåerna före och efter bulleråtgärderna säkerställer Trafikverket att åtgärderna gett önskat resultat.