Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Genomförda åtgärder

Trafikverket har sedan 2007 genomfört ett antal åtgärder som bidrar till att öka punktligheten längs Nynäsbanan.

Dubbelspår Västerhaninge - Tungelsta - klart 2013

Dubbelspårsträckan mellan Tungelsta och Västerhaninge färdigställdes under första kvartalet 2013. Den nya Mulstabron togs i drift under januari 2013. Övrigt arbete som vi gjorde parallellt med dubbelspåret var:

  • Tungelsta: Plankorsningen vid Stavsvägen/Allévägen har ersatts med en ny sträckning för Stavsvägen, från Hammarberget till strax söder om Mulsta, med broar över järnvägen och Rocklösaån.
  • Krigslida: en ny mittplattform har anlagts med en bomreglerad övergång i den norra änden.Västerhaninge: vi breddade järnvägsbanken söder ut från Nederstaleden. Bullerskärm anlades på båda sidor om järnvägen. I Håga byggde vi en gång- och cykelbro, som ersatte den gamla gångfållan.
  • Bullerskyddsåtgärder: En ökad hastighet på tågen leder till ökade bullernivåer. Trafikverket har åtgärdat den förmodade bullerökningen med bullerskyddsskärmar och fönsteråtgärder på närliggande fastigheter som påverkas enligt tidigare utförd bullerutredning.

Mötesstation Nynäsgård – klart 2011

Nynäsgård har byggts om till mötesstation. I och med detta finns nu möjlighet för tåg att mötas och köra förbi ett stillastående tåg. Mötesstationen har stor betydelse för trafiken på Nynäsbanan genom att trafikflödet på denna del av Nynäsbanan blir jämnare och mindre störningskänsligt. Den nya stationen i Nynäsgård har också fått en förbättrad säkerhet och tillgänglighet, med nya gång och cykelvägar  och en ny bomreglerad övergång.

Längre plattformar -  klart 2008

Söder om Västerhaninge var plattformarna för korta för att kunna ta emot tåg med full längd. Trafikverket har förlängt plattformarna till 240 meter för att göra det möjligt i framtiden för långa tåg att kunna trafikera hela sträckan till Nynäshamn. Under hösten 2008 började ett par fullånga tåg att trafikera sträckan utan byte i Västerhaninge.

Fler mötesspår - klart 2008

I Hemfosa och Segersäng har Trafikverket byggt sidospår, platser där tåg kan mötas eller köras om, för att minska risken för störningar och köbildning. Det ger även möjlighet till tätare trafik. Mötesspåren blev färdigställda i augusti 2008.

Nya stationer - klart 2008

Nynäshamns station och stationen vid Nynäshamns färjeterminal har slagits ihop till en station vid småbåtshamnen. Stationen vid Nynäs havsbad har flyttats norrut till området Estö/Gröndal och heter Gröndalsviken. De nya stationerna är klara och trafikeras sedan augusti 2008.