Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bilar som kör igenom en tunnel

Östlig förbindelse

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att bygga en väg  som knyter ihop Norra- och Södra länken, för bil- och kollektivtrafik, på östra sidan av Stockholm. Vi planlägger östlig förbindelse, enligt Nationell plan.

Trafikverket lämnade över förslaget till nationell transportplan för 2018-2029 till regeringen 31 augusti. Trafikverket föreslår i planförslaget att utredningen av en Östlig förbindelse avvecklas om inte projektet får full finansiering. I den befintliga Nationella planen för 2014-2025 finns ett uppdrag att planera för Östlig förbindelse. Det innebär att projektet arbetar vidare enligt gällande nationell plan. Beslut om ny nationell plan tas av regeringen under våren 2018.

Vi genomförde 2013 en åtgärdsvalsstudie och har påbörjat arbetet med en formell planläggningsprocess. Under arbetets gång kommer vi att hålla olika former av samråd med allmänheten och olika intressegrupper. Vårt första samråd handlade om betydande miljöpåverkan och Länsstyrelsen beslutade om att projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Nu arbetar projektet med nästa skede i planläggningsprocessen, som är lokaliseringsutredning då vi utreder korridorsalternativ/sträckningar för förbindelsen.

En mängd beslut ligger framför oss innan projektet kan starta. Det beslut som finns är att utreda och projektera en östlig förbindelse. För att en byggstart ska kunna ske behövs bland annat full finansiering, en godkänd vägplan och eventuellt järnvägsplan och ett särskilt beslut om byggstart från regeringen.

Vi har lämnat in underlag med historik, trafik- och kapacitetsanalyser samt grova bedömningar för kostnader och tid till Sverigeförhandlingen, som är ett parallellt uppdrag Trafikverket fått. Sverigeförhandlingen förhandlar på uppdrag av regeringen om finansiering av infrastruktur och bostäder. Östlig förbindelse ingår i pågående förhandling.

Läs mer om tidigare planer på Östlig förbindelse under rubriken fördjupning till höger.