Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bilar som kör igenom en tunnel

Östlig förbindelse

Trafikverket har haft ett uppdrag att utreda möjligheten att bygga en väg som knyter ihop Norra- och Södra länken på östra sidan av Stockholm. Vi kommer nu att avveckla Östlig förbindelse, då den inte ingår i den nationella planen.

I förslaget till nationell transportplan 2018-2029 som Trafikverket lämnade till regeringen hösten 2017 föreslogs uppdraget med att ta fram en ny vägsträcka, Östlig förbindelse, att avslutas.

Regeringen presenterade den nya nationella transportplanen den 4 juni, och Östlig förbindelse ingår inte i den.

Detta innebär att Trafikverket kommer att avveckla projektet. Planering pågår just nu för att fastställa exakt hur detta kommer att gå till.

Läs mer om tidigare planer på Östlig förbindelse under rubriken fördjupning till höger.