Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Geoteknisk undersökning i Saltsjön

Trafikverkets geotekniska undersökning visar vad sjöbotten består av, som berg, lera, sandjord och morän men ger också svar på hur hållfast berget är.

Avsikten med undersökningen är att ta reda på bergöverytan, det vill säga djupet ner till själva berget för att se om det är genomförbart att bygga en bergtunnel just här. Djupet ner till berg får max vara 80 meter från vattenytan. Hittills har man hittat berg på mellan 35-56 meter, så det är positivt.

Stora utmaningar är kabelstråken och gamla vrak som ligger på botten och sjötrafiken som går i farleden tätt bredvid.

Andreas, teknikansvarig och Johanna, geolog i lilla båten framför pråmen.
Andreas, teknikansvarig och Johanna, geolog i båten framför pråmen.

En bottenutredning är gjord med en sidescan sonar och ekolod. En teknik som har gjort det möjligt att se fartygskonturer och kablar på botten. Sammanlagt finns det fem vrak i området, tre av skeppen är utredda sedan tidigare undersökningar 1994. De två kvarvarande är känsliga och man får inte borra närmare än en radie på 50 meter.

Sjötrafiken har inte varit något stort problem, men svall från båtar påverkar förtöjning och borrningen och man måste flytta farleden två gånger för att komma åt att borra.Trafikverket planerar att borra 16 stycken hål i området, varav sju hål är borrade hittills.

Prover från sjöbotten skopas upp i påsar för undersökning.
Prover från sjöbotten skopas upp i påsar för undersökning.

På grund av det uppskattade stora djupet ner till berg använder man sig av sänkhammarborrning med Wassara. Metoden är ganska ovanlig i Sverige, där själva hammaren drivs med vattentryck.Redan under själva borrningen får man tydliga besked om berget är hårt eller löst.

En påse med prover från sjöbotten.
En påse med prover från sjöbotten.

De första proven består av friktionsjord, lera eller morän som spolas upp till karet via vattentrycket i foderröret. Sen byter man borr och fortsätter att borra ner i själva berget. Borren slår sönder berget till ett grus, så kallat bergkax. Det blir 7-8 påsar med prov per borrhål. Det skickas till ett geolab för analys och bergartsbestämning. Där kan man även se omvandlingsgrad och kvalitet på berget.