Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikfrågor i fokus

Tor Thomassen ansvarar för samordningen av de operativa aktiviteterna i projekt Östlig förbindelse, för leverans till Sverigeförhandlingen.

Sedan 1990-talet har Tor arbetat med trafikfrågor i Stockholm och sedan år 2000 har han arbetat med stora projekt i Trafikverket. Projekt som Södra länken, Norrortsleden och Norra länken. Tor har en bred bakgrund och har jobbat både som konsult, entreprenör och beställare.

Tor Thomassen, samordnande projektledare för projekt Östlig förbindelse.

− Vi har precis lämnat våra utredningar till Sverigeförhandlingen. De har ställt ett antal frågor och vi har besvarat dem. Vi har bland annat gjort geotekniska undersökningar där vi tittat på hur djupt berget i Saltsjön ligger, tittat på möjligheterna att ha spårväg och gjort kostnadsuppskattningar, säger Tor, samordnande projektledare Östlig förbindelse.

Projektet har påbörjat arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för en konsultupphandling. Konsulten ska ta fram en vägplan/järnvägsplan för Östlig förbindelse. Östlig förbindelse är en del av Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder och förhandlingen startar åttonde februari. Sverigeförhandlingen har redan ställt kompletterande frågor. Det kan därför bli aktuellt att göra ytterligare utredningar under förhandlingen.

Östlig förbindelse eller Österleden som den tidigare kallats är ett ganska omdiskuterat projekt, till stor del på grund av att det ligger i en del av Stockholm som har bland de största natur- och kulturvärdena i staden.

− Det gäller att vi kommunicerar på ett tydligt sätt att Trafikverket tänker bygga trafiktunneln utan intrång eller skada på de natur- och kulturvärden som finns i Nationalstadsparken.

Projektet tar fram underlag för tillåtlighetsprövningar. En tillåtlighetsprövning innebär att regeringen ska göra en prövning av projektet enligt miljöbalken. Förhoppningsvis tar politikerna ett beslut om projektet ska genomföras eller inte senast vid årsskiftet 2018/19.

− Det som gör projektet extra spännande är den rejäla kollektivtrafik satsningen. Vi har även diskuterat möjligheten att ta med cykel på spårvägen. Det är en hel trafiklösning, inte bara en tunnel. Det känns också spännande att kanske få möjligheten att färdigställa ringen runt Stockholm, då jag jobbat med flera av de andra stora projekten, menar Tor.