Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

HG och Catharina förhandlar infrastruktur

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att förhandla fram finansieringslösningar för ny infrastruktur, som bland annat höghastighetsjärnvägar, 100 000 bostäder och kollektivtrafikåtgärder i våra tre storstäder samt Östlig förbindelse.

HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman är utsedda av regeringen för att leda arbetet. De har tidigare erfarenheter från 2013 års Stockholmsförhandling där de enligt samma modell förhandlade fram 4 nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholm.

− Fokus ligger på hur det skapas mest nyttor för de olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen som till exempel ökat bostadsbyggande och en bättre arbetsmarknad, säger HG.

Arbetet med Östlig förbindelse börjar

Sedan hösten 2014 har underlag tagits fram tillsammans med Trafikverket, konsulter, Trafikhuvudmännen och kommunerna inför förhandlingen om en Östlig förbindelse. Förhandlingsstarten för storstadsåtgärder var den 8 februari. Under förhandlingen kommer underlag att behöva tas fram i samverkan, men vilka konkreta åtaganden som respektive part går in med redovisas först när förhandlingen är klar.

Sverigeförhandlingen kommer att leverera sin tredje delrapport till regeringen i juni. Denna kommer redovisa finansieringsprinciper för infrastrukturåtgärderna i våra tre storstäder.

− Sverigeförhandlingen ska leverera ett beslutsunderlag om finansiering, byggande med mera av en Östlig förbindelse till regeringen senast 31 december 2017. Trafikverket tar parallellt fram handlingar enligt planläggningsprocessen, underlag för beslut om tillåtlighet och godkännande av miljökonsekvensbeskrivning. Beslut om byggstart kan tas av regeringen tidigast vintern 2022, menar Catharina.