Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lägesrapport från Sverigeförhandlingen

Den första juni lämnade Sverigeförhandlingen in en lägesrapport till regeringen. Nu finns det möjlighet att läsa vad de hittills kommit fram till.

Läs delrapport från Svergeförhandlingen, lägesrapport avseende förhandling om åtgärder i storstäder och järnväg i Norra Sverige.

I direktiven ges Sverigeförhandlingen i uppdrag att analysera och pröva olika finansieringslösningar för Östlig förbindelse. Östlig förbindelse är en trafiktunnel som binder samman södra och norra Stockholm. Sverigeförhandlingen kan efter utredning konstatera att vägen kan byggas utan intrång i Nationalstadsparken, vare sig i bygg- eller driftskedet.

Analyser visar att de trafikantnyttor som en sådan väg för med sig är till nytta för stora delar av Stockholmsregionen med avlastning på Essingeleden, i Södra länken och på broarna i Stockholms innerstad med sammataget omkring 10-15 procent.

Sverigeförhandlingen har inlett förhandlingar om medfinansiering med de kommuner som får stora nyttor. Brukaravgifter, som realiserar de nyttor som trafikanterna på Östlig förbindelse får, kan också utgöra en del av finansieringen.