Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Formell hantering är Annas uppgift

Anna ansvarar för att projekt Östlig förbindelse följer alla de formella rutiner som finns i planläggningsprocessen och att allt blir rätt i tillståndshanteringen.

Anna Krafft är projektledare för formell hantering i projekt Östlig förbindelse och arbetar just nu med det första skedet i planläggningsprocessen. Det innebär att hon tillsammans med andra i projektet tar fram ett underlag inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Underlaget beskriver vad som kan påverka miljön under tiden arbete pågår med projektet. Under hösten kommer Trafikverket via annonser i olika media informera om när det är dags att lämna synpunkter på underlaget.

- Det är mitt ansvar att se till att vi har tagit fram rätt handlingar i rätt tid, säger Anna.

De senaste tio åren har Anna arbetat med allt från förstudier till drift och underhåll åt Trafikverket. Hon är utbildad agronom med inriktning mot vattenvård och markvetenskap. Hennes första jobb i Trafikverket var uppföljningar av dagvattenanläggningar (där bland annat regn- och smutsvatten från vägarna samlas och renas).

Parallellt med planläggningsprocessen ska bland annat en miljödomsansökan för vattenverksamhet tas fram. I det här fallet kan det till exempel handla om leda bort grundvatten i samband med bygge av tunnel.

- Projekt Östlig förbindelse är en jättebra och kul kombination för mig, där jag får möjlighet att ha kvar ena foten på miljösidan och samtidigt nyttja mina tidigare erfarenheter av att arbeta i planeringsskeden.

Det är många skeden i planläggningsprocessen innan Trafikverket kan fastställa en slutlig vägplan och eventuellt järnvägsplan (då projektet utreder möjligheten med spårväg i tunneln). Bland annat behöver regeringen ge sitt tillstånd till projektet.

- Östlig förbindelse är ett viktigt projekt ur miljöhänseende. Det är en förbindelse för både kollektivtrafik och bilar som bidrar till att ge människor nya resemönster i Stockholmsregionen, menar Anna.