Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samlad effekt bedömning av östlig förbindelses bergtunnelalternativ med buss

Åtgärden bidrar positivt till förbättrad framkomlighet och tillgänglighet med stora restidsvinster för vägtrafik. Totalt sett ger åtgärden både positiva och negativa bidrag till en hållbar utveckling.

Sammanfattning av samlad effekt bedömning (SEB) - bergtunnelsalternativ med buss

Åtgärden bidrar positivt till förbättrad framkomlighet och tillgänglighet med stora restidsvinster för vägtrafik. På grund av det tidiga planeringsskedet finns stora osäkerheter i bedömningarna. Totalt sett ger åtgärden både positiva och negativa bidrag till en hållbar utveckling. Den sammanvägda samhällsekonomiska lönsamheten bedöms som osäker. Åtgärden bedöms ge ett negativt bidrag när det kommer till ekologisk hållbarhet med ökad energiförbrukning och ökad klimatpåverkan. Bidraget till social hållbarhet är osäkert. Grupper med tillgång till bil gynnas i större utsträckning än grupper utan bil. Åtgärden skapar bättre förbindelser i Stockholms östra delar och bättre förutsättningar i centrala Stockholm med minskad trafik vilket kan bidra positivt.

Det finns tre olika skäl till varför vi tagit fram SEB:

  • Som ett svar på förfrågan från Sverigeförhandlingen.
  • Som ett led i planeringsprocessen, skede samrådsunderlag inför beslut om betydande miljöpåverkan.
  • Underlag till åtgärdsplaneringen

I arbetet kommer vi att ta fram tre olika SEB:

  • Bergtunnelalternativ med busstrafikering (den som sammanfattas här)
  • Bergtunnelalternativ med spårförbindelse (arbete pågår)
  • Sänktunnelalternativ med busstrafikering (arbete i startgroparna)

Nya/uppdaterade SEB:ar kommer att tas fram i flera omgångar under planeringsprocessens gång – inför val av lokaliseringsalternativ och i slutskedet av arbetet med vägplan. Därutöver kan det finnas behov att uppdatera SEB inom projektets ram, till exempel i samband med förnyade kostnadskalkyler och/eller förändrad omfattning av projektet.